03.11.2015

Kulttuuriministeri päätti taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksista

Teatterit, orkesterit ja museot saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 106 miljoonaa euroa. Teattereiden valtionosuudet ovat vuonna 2016 yhteensä noin 51,9 miljoonaa euroa, orkestereiden noin 20,1 miljoonaa euroa ja museoiden noin 34,1 miljoonaa euroa.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määrän ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Teatterit

Teattereille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469, mikä on viisi henkilötyövuotta vähemmän kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 52 771 euroa.

Lisäksi ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 190 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2015. Kehittämishankkeisiin osoitettiin 30 000 euroa.

Orkesterit

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033, mikä on neljä henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2015. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 52 503 euroa.

Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin osoitetaan alustavasti 668 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna.

Museot

Vuoden 2016 alusta valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota: Suomen ortodoksinen kirkkomuseo Riisa ja Rauman merimuseo. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183 eli saman verran kuin vuonna 2015. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 64 650 euroa.

Koko tiedote ja lisätiedot