17.09.2020

Kulttuurin, liikunnan, tieteen ja nuorisojärjestöjen rahoitus turvataan ensi vuodelle

Hallitus esittää, että ensi vuoden valtionbudjetissa Veikkauksen tuottoihin koronaviruspandemian takia syntynyt aukko kompensoidaan täysimääräisesti eri edunsaajille vuoden 2021 osalta.

Rahapelituottojen edunsaajille osoitetaan vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso. Suurin osa valtion kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyömenoista rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotoista. Tuottoarvio on laskenut koronaviruspandemian sekä pelihaittojen vähentämiseksi tehtyjen toimien vuoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus tuoton alentumisen kompensaatiosta on 141,5 miljoonaa euroa. Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutus jää arvioiden mukaan tulevina vuosina nykyistä alhaisemmaksi. Vuoden 2021 jälkeen kompensointia jatketaan, mutta jatkossa tuloutuksen alenemista ei ole mahdollista kompensoida täysimääräisesti. Hallitusohjelman mukaisesti, kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän varmistamiseksi viedään viipymättä eteenpäin arpajaislain uudistamista koskeva hanke. Tavoitteena on saada esitys eduskuntaan kesäkuuhun 2021 mennessä.

– Kansalaisyhteiskunnalla – liikunnalla, kulttuurilla, tieteellä, nuoristoiminnalla ja lukemattomien sote-alan järjestöjen työllä on mittaamattoman arvokas merkitys suomalaisten hyvinvoinnille ja sille, että pystymme pitämään kaikki mukana. Olen tyytyväinen, että nyt löydettiin ratkaisu ensi vuoden aukon kattamiseksi ja päätettiin myös pidemmän tähtäimen toimista, joilla Veikkauksen asemaa vahvistetaan ja pelihaittoja ehkäistään, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Lue tiedote kokonaan OKM:n verkkosivulta

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset