09.02.2022

Teatterikeskus kannanotto

Kulttuurista ei ole varaa leikata – teatterialalla leikkaukset tarkoittaisivat kasvavaa työttömyyttä ja saavutettavuuden vähenemistä

Suomen Teatterit ry pitää hyvin huolestuttavina uutisia Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen kohdistuvista leikkauksista vuosina 2024–2026. Leikkaukset valtion kulttuuribudjettiin tarkoittaisivat muun muassa kasvavaa työttömyyttä, saavutettavuuden vähenemistä ja aluetalouden heikentymistä. Myös taiteen monipuolisuus tulee kärsimään.

Valtioneuvosto kertoi 8.2.2022 Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettujen alojen uudesta rahoitusmallista. Teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattiorganisaatiot saavat valtiolta rahoitusta valtionosuusjärjestelmän kautta ja Taiteen edistämiskeskuksen harkinnanvaraisina avustuksina, ja merkittävä osa rahoituksesta on ollut tähän asti rahapelitoiminnan tuottoja.

Koronapandemia on iskenyt esittävien taiteiden alaan erityisen kovaa ja teatterit ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa selvitäkseen taloudellisesti. Ala on työvoimavaltainen eli suuri osa alan toimijoiden kustannuksista on henkilöstömenoja. Uutiset valtion julkisen tuen vähenemisestä uuden rahoitusratkaisun myötä ovat teattereiden kannalta hyvin huolestuttavia. Uudistukseen liittyvät leikkaukset kohdistuisivat vuosille 2024–2026. Vuoden 2023 valtion rahoituksesta taiteelle ja kulttuurille ei ole vielä päätetty.

Kriisin jälkeiset leikkaukset aiheuttaisivat pitkäkestoisia ja pysyviä vaurioita

”Jos valtion rahoitus vähenee, teatterit joutuvat supistamaan henkilökunnasta ja palkoista – koska kaikesta muusta on jo säästetty. Korona-ajan taloudellisten paineiden jälkeen leikkaukset voivat ajaa teattereita laajoihin yt-neuvotteluihin. Vaikutukset olisivat pitkäkestoisia tai jopa pysyviä alan työmarkkinoihin”, toteaa Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen.

Leikkaukset pakottavat teatterit myös nostamaan lippujen hintoja, mikä vaikuttaa heikommassa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksiin kokea taide-elämyksiä. ”Riittävä julkinen tuki koko Suomen kattavalle esittävän taiteen ammattikentälle on ensiarvoisen tärkeä alueellisen ja sosioekonomisen saavutettavuuden takia. Kulttuurista ei ole varaa leikata”, toteaa Paavolainen.

Mitä tapahtuu, jos kulttuuribudjetin leikkaukset kohdistuvat esittävän taiteen kenttään?

Jos valtion rahoitus vähenee suunnitellusti, se tulee tarkoittamaan teattereiden kohdalla voimakkaita sopeutustoimia, joilla on moninaisia kerrannaisvaikutuksia.

Teattereiden vakituiset työpaikat ja freelancereiden työtilaisuudet vähenevät. Tämä tarkoittaa yhteiskunnalle vähemmän verotuloja, työttömyyskustannusten nousua ja työvoimapalveluiden suurempaa kysyntää. Jo korona-ajan kurjistamille työmarkkinoille isku olisi kestämätön.

Teatterit joutuvat nostamaan lipunhintoja, mikä vähentää saavutettavuutta. Kustannukset jatkavat kasvuaan, vaikka julkisesta tuesta leikattaisiin, joten teatterit joutuvat paikkaamaan talouttaan lipun hintoja korottamalla. Tämä heikentää erityisesti pienituloisten mahdollisuutta kokea taide-elämyksiä.

Teatterit joutuvat säästämään yhteistyöstä päiväkotien, koulujen ja vanhainkotien kanssa, joten heikoimmassa asemassa olevat kärsivät. Heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa teatterit joutuvat säästämään kaikesta ns. yleishyödyllisestä toiminnasta, josta ei kerry teatterille tuloja, kuten yhteistyöstä lasten, vanhusten ja erityisryhmien kanssa. Tämä tarkoittaa vähemmän osallisuutta ja elämyksiä heikoimmassa asemassa oleville.

Taiteellisiin kokeiluihin ei ole varaa. Taide tarvitsee julkista tukea uusiutuakseen. Taloudellisesti heikkenevässä tilanteessa teatterit joutuvat vähentämään uusien taiteellisten kokeilujen määrää, mikä vähentää uudenlaisten taiteen muotojen syntymistä ja hidastaa taiteellista kehitystä.

 

Ställningstagande 9.2.2022: Vi har inte råd med flera hugg i kulturen – nedskärningar inom teaterbranschen skulle medföra ökad arbetslöshet och försämrad tillgänglighet

STEFI:n Kehysriihi 2022 -vaikuttamisen some-materiaalit suomeksi ja ruotsiksi voi ladata käyttöön täältä.

 

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen, toimitusjohtaja
Suomen Teatterit ry
p. 040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Korona Uutiset Kannanotot