Kutsu

Kun olette - alustavasti tai lopullisesti - sopineet ulkomaisen festivaalin tai vierailunäyttämön kanssa esityksenne vierailusta, pyytäkää järjestäjätahoa lähettämään teille virallinen kutsu. Kutsu toimii asiantuntijalausuntona ja - joskus jopa pakollisena - liitteenä apuraha- ja avustushakemuksissa.

Informatiiviseen kutsuun sisältyy kutsujan festivaalin tai näyttämön lyhyt esittely ja arvio vierailun merkittävyydestä. Miksi juuri teidät ja kyseinen esitys on kutsuttu? Jos vierailu on osa laajempaa, pitkäkestoista yhteistyötä, kannattaa sekin tuoda kutsussa esille.