Kysely: Haluamme kuulla äänesi!

Haluamme kuulla äänesi! We want to hear your voice! (in English below)

New Theatre Helsinki (NTH) on vuosille 2020-2022 sijoittuva esittävän taiteen hanke, joka luotiin tarpeesta saada yhteiskuntamme kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus paremmin näkyväksi esittävän taiteen sisällöissä, tekijöissä ja yleisöissä. Hankkeen aikana suunnitellaan uusi kulttuuriselle moninaisuudelle omistettu esityskeskus, joka toimii alustana eritaustaisten esittävän taiteen ammattilaisten, moninaisten yleisöjen ja jo olemassa olevien teatteritalojen väliselle yhteistyölle ja kohtaamiselle. 

Alla on linkki kyselyyn, jonka tavoitteena on kartoittaa eritaustaisten esittävän taiteen ammattilaisten näkemyksiä uudesta tilasta sekä tuottaa tietoa potentiaalisilta käyttäjiltä tilan suunnittelua varten.

Kysely on anonyymi ja siihen voi vastata suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. Taustatietojen lisäksi kyselyssä on 15 kysymystä, joiden täyttämiseen menee max. 10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 12.7.2020 mennessä.

Kyselyn toteuttaa New Theatre Helsinki -hankkeen työryhmä. Sen tuloksia käytetään myös opinnäytetyössä (Humak/Kulttuurituottaja, YAMK). Hankkeen vastuullisina vetäjinä toimivat Helsingissä 2007 perustettu kansainvälinen teatterikollektiivi European Theatre Collective sekä vuodesta 2005 Helsingissä toiminut fyysisen teatterin eri muotoja yhdistelevä Teatteri Metamorfoosi. Verkostoitumisen myötä uusi New Theatre Helsinki -esityskeskus luo uusia yhteistoiminnan muotoja niin pääkaupunkiseudulla, koko Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Kiitos, että osallistut kyselyyn ja olet mukana kehittämässä Suomen esittävän taiteen kenttää entistä monimuotoisemmaksi.

Tästä pääset kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/s/NewTheatreHelsinkiSurvey2020


We want to hear your voice!

New Theatre Helsinki (NTH) is a performing arts initiative between 2020-2022, which was created from the need to make the linguistic and cultural diversity of our society more visible in the field of the performing arts: in its contents, makers and audiences. The initiative´s purpose is to create a new centre dedicated to the cultural diversity of the performing arts field. NTH aims to be a meeting point and a platform for co-operation between the arts professionals and audiences from diverse backgrounds as well as the existing art institutions.

Please see the survey link below. This survey asks the views of performing arts professionals of the new space and produces information from potential users, which is used in planning the new centre.

The survey is anonymous and can be answered in Finnish, English or Russian. In addition to a background section, there are 15 questions, which takes max. 10 minutes to answer. Please submit your answers by 12th July 2020.

The survey is created by the NTH project team. The results are also used in a thesis (Master of Culture and Arts/ Humak University of Applied Sciences). NTH is led by two Helsinki-based theatre associations well experienced in working in the field of performing arts and interculturality. European Theatre Collective is an international theatre collective, formed in 2007. Teatteri Metamorfoosi, formed in 2005, focuses on physical theatre. The NTH project will also create new networks and forms of co-working within the capital region, Finland and the other Nordic countries.

Thank you very much for taking part in this survey and participating in the process of developing the performing arts field more diverse in Finland.

Go to the survey: https://link.webropolsurveys.com/s/NewTheatreHelsinkiSurvey2020

Thank you! Kiitos!
 

Best Regards,

Davide Giovanzana
Artistic Director
New Theatre Helsinki
Founder of Teatteri Metamorfoosi

David Kozma
Artistic Director
New Theatre Helsinki
Founder of European Theatre Collective

Marjo-Sisko Lindstedt
Student, Master of Culture and Arts
Humak University of Applied Sciences
/ New Theatre Helsinki