11.09.2023

Kysely Lapin alueen kulttuuritoimijoille

Kysely Lapin alueen kulttuuritoimijoille

Hyvä Lapin alueen kulttuuritoimija, vastaamalla kyselyyn parannat taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä maakunnassa

Tarvitsemme yhteistyötä ja tietoa Lapin itsenäisistä taide- ja kulttuuritoimijoista, jotta meidät tunnistetaan maakunnallisesti merkittävänä ammattiryhmänä sekä huomioidaan päätöksenteossa. Lapin Liitto valmistelee Lapin ensimmäisen kulttuuriohjelman laatimista tulevina vuosina. Jotta myös instituutioiden ulkopuolinen taide- ja kulttuuritoimijoiden joukko tulee kuulluksi osana kulttuuriohjelmaprosessia, on tärkeää, että me pohjoisen taiteen ja kulttuurialan ammattilaiset vahvistamme yhteistyötämme ja keräämme tietoa moninaisesta toiminnastamme päätöksenteon tueksi.

Kittiläläinen Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry tekee taide- ja kulttuuritoimijakartoitusta eli kerää syksyn 2023 aikana tietoa ammattimaisesti taidetta ja kulttuuria tekevistä freelancereista ja taideyhteisöistä (yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset). Kartoituksen tuloksista viestitään laajasti maakunnallisille päätöksentekijöille, kehittäjäorganisaatioille ja kunnille. Lisäksi kartoituksen kautta tavoitettuja taide- ja kulttuuritoimijoita kutsutaan mukaan uuteen, hankkeen aikana perustettavaan Lapin itsenäisten taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostoon. Verkosto kokoaa yhteen itsenäiset taide- ja kulttuuritoimijat ja haluaa vahvistaa sen ääntä päätöksenteossa sekä edesauttaa syvempää yhteistyötä.

Kyselyyn vastaaminen vie 5–15 min. Kyselyyn voi vastata hyvin nopeasti, jos vastaa vain pakollisiin kysymyksiin. Tälläkin on meille arvoa, sillä laskemme taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kokonaismäärää. Vastaamalla kaikkiin kyselyn kysymyksiin autat meitä saamaan Lapin taide- ja kulttuuritoimijoista perusteellisempaa tietoa, joka tukee alan näkyvyyden ja toimintaedellytysten parantamista Lapin maakunnassa. 

Siirry kyselyynhttps://forms.gle/Wy7Y7HZESxu6kTnL6

Kyselyn lisäksi järjestämme syys-lokakuussa viisi työpajaa, joissa vahvistamme Lapin taide- ja kulttuuritoimijoiden kykyä sanoittaa omaa toimintaansa ja sen vahvuuksia. Työpajat tukevat keskinäistä verkostoitumista ja tuovat esiin niitä haasteita ja mahdollisuuksia, mihin tulevalla kulttuuriohjelmalla halutaan vastata.  Ensimmäiset etätyöpajat pidetään jo 19.9. & 20.9. klo 14.00–15.30. Maksuttomat työpajat toteuttavat rovaniemeläiset Kaltio Creative ja Kokoamo. Työpajoista kolme järjestetään etäyhteyksin ja kaksi läsnätoteutuksena, (Tornio ja Inari).

Lisätietoa työpajoista ja ilmoittautumisen löydät täältä: https://forms.gle/ZFhWP5PsEFnYsSNJA

Kartoitushanke toteutetaan Lapin liiton AKKE-rahoituksella yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja MAKUA-verkoston kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry.


Lisätietoja hankkeesta: 

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: taru@hiljaisuusfestivaali.fi

Lisätiedustelut hankkeesta: jonna@hiljaisuusfestivaali.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Kysely Ilmoitukset