16.09.2020

Labbets residensdramatiker 2021-22

(ansök senast 11.10.2020)

Labbets residensverksamhet fortsätter. År 2019 startade Labbets residensverksamhet tillsammans med Svenska kulturfonden. Vi utlyser nu en residensplats för 2021-2022 till en yrkesverksam dramatiker. Residensprogrammet ger såväl ekonomiskt som dramaturgiskt stöd under ett års tid, samt möjlighet till arbetsutrymme.*

Vem vänder sig residensprogrammet till?

Syftet är att ge möjlighet fördjupa och utveckla ett redan existerande författarskap. Residensprogrammet vänder sig därför till redan yrkesverksamma dramatiker och dramaturger. Med yrkesverksam menas i det här fallet att den sökande har fått minst två texter uppsatta i professionella sammanhang och/eller har adekvat högre utbildning. Dramatikern ska vara verksam på svenska och bosatt i Finland.

Vad för slags projekt?

Residensprogrammet är till för att dramatikern ska kunna ägna sig åt en typ av undersökande eller koncentrerat arbete som sällan ges möjlighet inom ramen för teatrarnas produktionsprocesser. Det är inte uteslutet att dramatikern har en teater som är intresserad av resultatet av arbetet. Residensprogrammet ska dock inte ersätta dramatikerns beställningsarvode från en sådan teater.

Residensdramatikern söker med en arbetsplan för residensåret. Projektet kan innehålla flera moment: det kan till exempel vara en eller flera texter som hen vill skriva, en genre som ska undersökas, researcharbete som ska genomföras eller liknande.

Vad ingår?

Ekonomiskt stöd
Residensdramatikern får ett arbetsstipendium à 26 000 euro, som utbetalas av Svenska kulturfonden.

Dramaturgiskt stöd
Residensdramatikern får dramaturgiskt stöd av Labbets dramaturg Christoffer Mellgren samt av en extern dramaturg som tillsätts enligt överenskommelse mellan Labbet och residensdramatikern.

Arbetsutrymme
Om residensdramatikern önskar finns möjlighet att använda en arbetsplats i Labbets utrymmen på Medelhavsgatan i Helsingfors 3-4 dagar i veckan. (3 vardagar eller 2 vardagar + veckoslut).

Upplägg
Dramatikern kommer tillsammans med Labbet överens om en tidsplan (inkluderande delmål och en slutgiltig deadline) för det skrivprojekt som hen vill förverkliga. Arbetet ska genomföras under 2021-2022 och vara utspritt över 12 månader.

Ansökan

Ansökan skall sändas in Labbet senast 11.10.2020.

Tidtabell
Ansökningstid: 7.9-11.10.2020
Beslut från Labbet: vecka 44
Överföring av ansökan till Kulturfonden: november
Beslut från Kulturfonden: våren 2021
Residensperiod: 1.9.2020-31.8.2021

Läs mer och ansök

Sinua voisi kiinnostaa

Residenssit Avoimet haut