20.12.2016

Lähikuvassa freelancenäyttelijä -tutkimus valmistunut

Suomen Näyttelijäliitto, Teatterin tiedotuskeskus ja Teatterikeskus tekivät yhdessä kyselytutkimuksen freelancenäyttelijöistä.

Freelancenäyttelijä on korkeasti koulutettu, mutta pienituloinen. Intohimoisesti työhönsä suhtautuva.

Työikäisiä ammattinäyttelijöitä on noin 1250, ja heistä 65 % eli 820 on freelancereita. Vos-teatterit ovat suuri näyttelijöiden työllistäjä, mutta silti näyttelijät ovat vain pieni osa vos-teattereiden henkilökunnasta. Teattereiden vakituisesta henkilökunnasta näyttelijöiden osuus on 22 % ja teattereiden vierailijoista 39% on näyttelijöitä. Vos-teatterit ovat viime vuosien aikana vähentäneet sekä kiinnitettyjä näyttelijöitä että näyttelijöiden vierailijatehtäviä.

Freelancenäyttelijät ovat sirpalekeikkailijoita, jotka hankkivat tulonsa lyhyissä työsuhteissa, omilla keikoilla, itsensä työllistäjänä, mutta melko vähän henkilökohtaisilla apurahoilla. Työttömyys on pääasiassa rakenteellista, töiden väliin jäävää työttömyyttä, koska työsuhteet ovat määräaikaisia, osa-aikaisia ja lyhyitä.

Freelancenäyttelijöistä 37,5 % ansaitsee alle 2000 euroa/kk. 2000-3000 euroa/kk ansaitsee noin 30 % ja noin 30 % ansaitsee vähintään 3000 euroa/kk. Freelancenäyttelijän tulot vaihtelevat vuosittain merkittävästi.

Freelancenäyttelijöistä jonkin verran tai paljon oli vuoden 2015 aikana työskennellyt näyttelijänä vos-teatterissa 38 %, rahoituslain ulkopuolisessa teatterissa 19 %, av-alan töissä (elokuva+tv) 35%, äänitöissä (dubbaus, radio, mainokset) 25 %, tehnyt soveltavaa teatteria 19 %. Näiden lisäksi näyttelijät olivat toimineet monenlaisissa tehtävissä.

Näyttelijöiden osaaminen on laaja-alaista: käsikirjoittaminen, ohjaaminen, musiikki, pedagogiikka, tuottaminen, taiteen soveltaminen jne. Oman osaamisen laajentaminen ja kehittäminen kiinnostaa freelancenäyttelijöitä. Vastaajista yli 60% oli osallistunut täydennyskoulutukseen omalla kustannuksellaan.

Työuran suurimpia ongelmia on epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja toimeentulosta. Tukitoimina freelancenäyttelijät toivoisivat eniten agenttia/managerointia sekä työterveyshuoltoa. Suomessa näyttelijöiden palkat ovat niin pienet, ettei ammattimainen agenttitoiminta oikein kannata. Työterveyshuollon puuttuminen on kaikkien freelancetaiteilijoiden kokema puute.

Freelancenäyttelijöistä suurin osa asuu Uudellamaalla, koska siellä on eniten työllistymismahdollisuuksia.

Lähikuvassa freelancenäyttelijä -julkaisu (pdf)

Lisätietoja:

Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja, Näyttelijäliitto: puh. 040 8359587
Hanna Helavuori, johtaja, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO): puh. 044 363 1722
Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus: puh. 040 731 3655