Lisätiedon lähteitä

CIMO
kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio

VEROHALLINTO
kaikki verotuksesta

KANSANELÄKELAITOS
lakisääteiset sosiaaliturva-asiat

ELÄKETURVAKESKUS
työeläketurva-asiat

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAITOS
apurahansaajien eläkevakuuttaminen 

EUROOPPATIEDOTUS
kaikki EU:sta (UM)

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTIT ULKOMAILLA
mahdolliset yhteistyökumppanit ja paikallisolojen tuntijat

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
nykytanssin kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio

SIRKUKSEN TIEDOTUSKESKUS
sirkustaiteen kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio

ON-THE-MOVE
cultural mobility information network

PRACTICS
kansainvälisen liikkuvuuden esteitä tutkiva EU-hanke, jonka toimittama liikkuvuuden opas espanjaksi löytyy alla olevasta liitteestä.

FUNDING OPPORTUNITIES FOR INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE IN ASIA:
Mobility funding guides
provided by: culture360.org