25.11.2022

Loisto-hanke on käynnistynyt 

– ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan aiempia kiertuehankkeita

Zodiakin, Cirkon ja Tanssin talon yhteinen kehittämishanke Loisto on käynnistynyt. Kyseessä on pilotti, jossa hankekumppanit tutkivat ja kokeilevat uusia toimintamalleja tuotantoon, teosmyyntiin ja markkinointiin liittyen.

Loisto-hankkeen tarkoituksena on kehittää hankekumppanien Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen ja Tanssin talon toimintaa ja verkostoja, jotta ne voivat toimia tulevaisuudessa yhä paremmin taiteilijoita tukevina tuotanto- ja esitysalustoina.

Hankkeen aikana luodaan kestäviä tulevaisuuden malleja taiteilijoiden kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön tuotanto- ja esitysalustojen kanssa sekä rakennetaan kansainvälisiä ja kotimaisia osatuotanto- ja kiertueverkostoja pohjustamaan tulevaisuuden toimintaa . Pilotointivaiheen aikana kertyvää tietoa ja osaamista tullaan myös jakamaan laajemmin esittävän taiteen kentällä.

Syksyllä 2022 analysoidaan aiempia kiertuehankkeita ja -aloitteita ja tunnistetaan ongelmakohdat, tarkoituksena löytää ratkaisuehdotuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen toiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi benchmarkataan erilaisia olemassa olevia toimintamalleja. Vuoden 2023 aikana kokeillaan ja sovelletaan uusia toimintamalleja ja vuonna 2024 tulevaa toimintaa konseptoidaan ja sille haetaan jatkorahoitusta.

Lisäksi Loistossa vahvistetaan hankekumppaneiden osaamista markkinointityössä ja kokeillaan käytännössä, millä eri keinoin tuotanto-ja esitysalustojen sekä taiteilijoiden kansainvälistä tunnettuutta voidaan tehostaa. Pilotointiin pyydettiin mukaan sellaisia taiteilijoita ja työryhmiä, joihin kohdistuu kansainvälistä kiinnostusta ja joiden hankekumppaneiden ohjelmistoissa jo olevien teosten kautta voidaan mallintaa ja kehittää tuotanto- ja esitysalustoille mahdollista tulevaisuuden toimintaa. Mallinnuksen tuloksista halutaan mahdollisimman monipuolinen käsitys jatkokehittelyä varten, joten mukaan pyydettiin profiileiltaan riittävän erilaisia ja eri uravaiheissa olevia taiteilijoita, joiden teokset ovat erikokoisia ja tavoittavat eri yleisöjä ja ammattikenttää.

Hankkeeseen osallistuvat taiteilijat ja työryhmät, joiden teosmyyntiä ja kansainvälistymistä tehostetaan hankekauden aikana: Tiia Kasurinen, Milla Koistinen, Mikko Niemistö, Johanna Nuutinen, Hands some Feet sekä Sivuhenkilöt-työryhmä.

Loisto on tanssin ja sirkuksen tuotanto- ja kiertueympäristön kehittämishanke. Hankkeen kumppanit ovat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Tanssin talo, ja sille on myönnetty Jane ja Aatos Erkon säätiön toimesta proof-of-concept rahoitus vuosille 2022-2024.

Lisätietoa:
Kehityspäällikkö Katarina Lindholm

katarina.lindholm@zodiak.fi

+358 (0)44 980 1362