31.10.2022

Culture Moves Europe -liikkuvuustuki

Culture Moves Europe tukee yksittäisten taiteilijoiden, kulttuurialan ammattilaisten sekä pienten ryhmien liikkuvuusmahdollisuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä. Vuodesta 2023 alkaen tukea myönnetään myös residensseille.
 

Culture Moves Europe on EU:n ensimmäinen pysyvä taiteilijoiden liikkuvuustukiohjelma. Sen ensimmäiset rahoitushaut on avattu syksyn 2022 aikana. Ohjelman toisessa vaiheessa, tammikuusta 2023 alkaen, ohjelma tarjoaa rahoitusta myös residensseille.

Kulttuurin alaohjelma tarjoaa rahoitustukea taiteilijoiden ja muiden kulttuurialalla työskentelevien liikkuvuuteen. Tukea voi hakea:

Yksittäisten henkilöiden liikkuvuuteen

  • matkan kesto 7-60 päivää

Ryhmien (2-5 henkilöä) liikkuvuuteen

  • matkan kesto 7-21 päivää.
 

Kenelle?

Liikkuvuustukea voivat hakea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat yksittäiset taiteilijat ja muut kulttuurikentän ammattilaiset joko yksilöinä tai 2-5 henkilön ryhmänä.

Kulttuurialoiksi luetaan kaikki EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman kohdealat: arkkitehtuuri, kulttuuriperintö, muotoilu ja muoti, kirjallisuuden kääntäminen, musiikki, esittävät taiteet ja visuaaliset taiteet.

Rahoituksen painotus on uransa alkuvaiheessa olevissa nousevissa taiteilijoissa ja kulttuurikentän ammattilaisissa.

Vuoden 2023 alusta myös vastaanottavat organisaatiot, kuten esimerkiksi residenssikeskukset, voivat hakea Culture Moves Europe -tukea.

 

Mihin tarkoitukseen?

Culture Moves Europe -rahoituksen tarkoituksena on tarjota osittaista tukea taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuteen. Tuen avulla toimijat voivat kansainvälistää toimintaansa ja näköalojaan tai toteuttaa hankkeita kansainvälisessä yhteistyössä.

Apurahaa voi hakea ammatilliseen liikkuvuuteen, jonka tarkoitus on

  • tutustua Euroopan kulttuurin ja kulttuuriperintöön
  • tehdä taidetta ja työskennellä yhdessä muunmaalaisten taiteilijoiden ja ammattilaisten kanssa
  • oppia uutta
  • luoda ja syventää kansainvälisiä ammatillisia suhteita.

Liikkuvuustukea ei voi saada, jos matkan tarkoitus on ainoastaan näyttely, konsertti tai muu esiintyminen.

 

Hakuajat

Culture Moves Europe -rahoitusohjelmassa on jatkuva haku, jonka ensimmäinen jakso on käynnissä 10.10.2022 – 31.5.2023.

Hakuajan määräpäivä on jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä, marraskuuta 2022 lukuun ottamatta. Jokaisen kuukauden loppuun mennessä saapuneet hakemukset arvioidaan, ja tulokset saapuvat seuraavan kuukauden aikana.

Tuensaajilla on sopimuksen allekirjoituksesta alkaen yksi vuosi aikaa toteuttaa liikkuvuushanke.

Lue lisää

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Avoimet haut