02.01.2023

Luovien alojen ansaintalogiikan murros -selvitys

Luovien alojen ansaintalogiikan murros -selvitys on julkaistu.

Selvityksen taustakyselyyn vastasi yli 130 luovien alojen tekijää ja noin 20 järjestöä ja organisaatiota. Selvityksessä pureuduttiin kysymyksiin muun muassa siitä, miten digitalisoituminen vaikuttaa eri luovien alojen ansaintalogiikoihin, toimintamalleihin sekä tekijöiden toimenkuvaan. Selvitykseen saatiin useita mielenkiintoisia haastatteluja, joissa yksittäiset tekijät kertovat digitalisaatiosta omilla aloillaan ja monet uudet innovaatiot tulevat esitellyiksi. 

Selvityksen toteutti IPR University Center.

“Luovien alojen ansaintalogiikan murros 

Digitalisoituminen vaikuttaa luovilla aloilla uusien teosten tekemiseen sekä työn tulosten julkistamiseen, levittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Pandemian ajan rajoitukset ovat kiihdyttäneet näitä muutoksia ja johtaneet myös uusien toimintatapojen syntyyn.  

Tarkoituksena on selvittää, kuinka merkittävinä nämä muutokset luovilla aloilla koetaan, erityisesti tekijöiden tulovirtojen kannalta ja tekijänoikeuden haltijoiden näkökulmista. Nähdäänkö digitalisoituminen positiivisena kehityksenä ja missä määrin pandemian aikaiset uudet toimintatavat voivat jäädä pysyvämpään käyttöön? 

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa pandemian tuomista muutoksista, digitalisaatiosta ja niihin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä taiteilijoille, esiintyjille ja luovien alojen työntekijöille. Samalla selvitetään taiteilijoiden omien kokemusten lisäksi myös yleisiä näkemyksiä digitalisoitumisesta ja pandemian ajan toiminnan ja tulovirtojen muutoksista.”

Lue selvitys tästä

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset Julkaisut