25.03.2011

Maailman Teatteripäiväjulistus 2011 - Teatteri on kaikille yhteinen kieli edistämään rauhan sanomaa

Maailman Teatteripäivä, 27. maaliskuuta


Teatteri ihmisyyden palveluksessa

Jessica A. Kaahwa, Uganda

Maailman Teatteripäivän vietto on osoitus teatterin kyvystä luoda siltoja ja saattaa yhteisöjä liikkeelle.

Oletko tullut ajatelleeksi, miten tehokkaasti teatteri voisi luoda rauhaa ja sovintoa? Maailma käyttää suunnattomia summia rauhan turvaamiseen sota-alueilla. Huomiota ei juurikaan kiinnitetä teatterin mahdollisuuksiin ratkaista konflikteja sovinnollisin keinoin. Kuinka Äiti Maan kansalaiset voivat saavuttaa rauhan, kun alistamalla sanellaan keinot?

Teatteri tunkeutuu hienovaraisesti pelon ja epäluulon valtaamaan ihmissieluun. Se muuttaa minäkuvaa ja avaa yksilölle ja koko yhteisölle vaihtoehtojen maailman. Teatteri voi antaa merkityksen arjen todellisuuksille suojaten samalla epävarmalta tulevaisuudelta. Teatteri pystyy yksinkertaisesti ja suorasti osallistumaan arkipäivän politiikkaan. Teatteriin sisältyy kaikki. Siksi se kykenee näyttämään, miten vääriä uskomuksia voidaan oikaista.

Teatteri puhuu niiden aatteiden puolesta, jotka ovat meille yhteisiä ja joita me puolustamme niiden tullessa loukatuiksi.

Toivoessamme tulevaisuudelta rauhaa meidän täytyy ottaa käyttöön keinoja, joiden tavoitteena on ymmärrys ja kunnioitus ja jotka antavat arvoa jokaisen ihmisen pyrkimyksille hieroa rauhaa. Teatteri on juuri se kaikille yhteinen kieli, jolla voimme edistää rauhan sanomaa.

Teatteri osallistamalla koko yhteisön saattaa murtaa vakiintuneita uskomuksia. Näin se antaa yksilölle mahdollisuuden rakentua uudelleen löydetyn tiedon ja todellisuuden valossa. Menestyäkseen muiden taidemuotojen rinnalla teatteri tulee kiinnittää osaksi arkea, jossa konfliktin ja rauhan tärkeitä kysymyksiä käsitellään.

Jo nyt teatteri on läsnä sodan repimillä alueilla köyhien ja sairaiden luona saaden aikaan yhteisöllisiä muutoksia. Teatteri on yhä enemmän onnistunut lisäämään kansalaisten tietoisuutta auttaa sodanjälkeisistä traumoista kärsiviä. Kansainvälisen Teatteri-instituutin ITI:n kaltaiset kulttuuriareenat ovat jo läsnä vahvistamassa rauhaa ja ystävyyttä kansojen välillä.

Olisi irvokasta vaieta teatterin voimasta ajassamme, jossa asevoimat ja pommit turvaavat maailmanrauhaa. Miten tuhoamaan tarkoitetut välineet voivat synnyttää rauhaa ja sovintoa?

Tänään, Maailman Teatteripäivänä, meidän tulee nostaa teatteri esiin vuoropuhelun, yhteiskunnallisen muutoksen ja uudistusten aikaansaajana. YK käyttää valtavia rahasummia rauhan turvaamiseen asevoimin eri puolilla maailmaa. Inhimillinen, halvempi ja ylivoimaisesti tehokkaampi vaihtoehto on teatteri.

Teatteri tuskin on ainoa ratkaisu maailmanrauhaan. Vaikuttavuutensa takia teatterin tulisi kuitenkin olla osa rauhanturvatoimia.

 


 

Jessica A. Kaahwa Ranskan televisiossa (France24):

www.france24.com/en/20110322-en-culture-unesco-world-theatre-day-jessica-kaahwa-culture

 


 

Lehdistötiedote: Teatteripäiväjulistus ja Maailman Teatteripäivä 50. kerran

Julistus pdf-tiedostona, Budskapet på svenska (www.teaterunionen.se):

Julistus_Kaahwa_2011

Budskapet på svenska