05.05.2021

Madhousen kesä. Kuva: Elina Rantasuo. Taivu kuin taikina.

Mad House Helsingin kesäohjelmisto

Mad House Helsingin kesäohjelmisto on esitystaiteen juhlaa toukokuun lopusta aina elokuun loppuun asti. Kesäkaudella teokset levittäytyvät eri puolille Teurastamon aluetta ja kokonaisuudessa on vahva paikkasidonnainen pohjavire. Ohjelmiston isoja teemoja ovat kuunteleminen, yhdessä oppiminen ja läsnäolo. Kesän aikana tarjolla on monenlaisia osallistumismahdollisuuksia: teoksia ja työpajoja voi kokea sekä sisällä että ulkona – niin yksin, pienessä porukassa kuin etänäkin.

Kesäkauden avaa toukokuun viimeisellä viikolla Olga Spyropouloun ja Katriina Kettusen teos To organise our disappointments, joka johdattaa huviretkelle pettymysten maailmaan. Kesäkuussa Jana Unmüßigin teos LOOOOOOOOONG TITLE luo Mad Housen tilaan moniäänisen kudelman, Saija Kangasniemi rakentaa Teurastamolle rukoushuoneen teoksellaan Rukoilua ja Tea Andreoletti kokoaa ihmisiä tekemään yhteisiä päätöksiä teoksessaan Call for stand-in mayors and councillors. Heinäkuussa Natalia Skoczylas ja Vishnu Vardhani avaavat Teurastamolle Mahdollisten tulevaisuuksien suurlähetystön ja Anna Olkinuoran teos Kosketuksen kaikuja vie kokijansa vuoropuheluun kaupunkiarkkitehtuurin kanssa. Johanna Hammarbergin ja Jaakko Aution kävelykuunnelma Sati Dérive puolestaan johdattaa kohti henkilökohtaista vallankumousta läpi koko kesän.

Kesän työpajoissa syvennytään muun muassa muistiinpanojen tekemiseen, kangaskirjan valmistamiseen ja taikinan sekä ihmiskehon leipomiseen. Kesän aikana Mad House tekee myös yhteistyötä inklusiivisten tanssifestivaalien X-Dance ja Yhteisötanssii, Höyhentämön Metsästäjä-keräilijät -elämäntapakokeilun ja elokuussa järjestettävän Outsider Art Festivaalin kanssa. Lisäksi kesäkuussa koetaan Simo Kellokummun teos ri:vr, joka on osa huhtikuussa järjestettyä BAD HOUSE -festivaalia.

Kesäohjelmiston ovat kuratoineet Heidi Backström ja Annika Tudeer. Tuotannosta ja tekniikasta vastaavat Emmi Vainio, Annika Niskanen, Svenja Fassbender ja Viljami Lehtonen.

Tervetuloa viettämään esitystaiteen kesää!

Lipunmyynti ja ilmoittautumiset työpajoihin alkavat myöhemmin toukokuussa. Muutokset esitysaikoihin ja -järjestelyihin ovat mahdollisia. Seuraamme yleisötilaisuuksia sääteleviä rajoituksia. Paikkoja on hyvin rajoitetusti.

Liput: madhousehelsinki.fi/pages/Tickets
Koko ohjelma: www.madhousehelsinki.fi

Mad House Helsinki
Työpajankatu 2a, rakennus 4
00580 Helsinki

facebook.com/madhousehelsinki
instagram.com/madhousehelsinki
twitter.com/madhousehel


KESÄN 2021 OHJELMISTO

27.–30.5.
To organise our disappointments
Hinnat 10/12/18€. Kieli: englanti.

To organise our disappointments on huviretki pettymysten maailmaan. Noin tunnin kestävän osallistavan esityksen kuluessa taiteilijat Olga Spyropoulou ja Katriina Kettunen sanoittavat elämänsä pettymyksiä yleisölle. Mistä ne syntyivät ja minkälaisia jälkiä ne jättivät? Esityksen keskiössä on laatikollinen harmillisia esineitä, joille pitäisi löytää paikka.


28.–29.5.
On keeping a notebook
Hinta 5€. Paikka: Zoom. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Anne Naukkarisen ja Maarit Mustosen työpajassa syvennytään muistiinpanojen tekemiseen eri välinein kuten tekstin, kehollisen liikkeen, äänen tai kuvan muodossa. Millainen on muistiinpanojen merkitys omassa elämässä ja työskentelyssä? Millainen on yksityisten, subjektiivisten muistiinpanojen suhde julkiseen ja jaettuun tilaan? Millaisia maailmoja, assosiaatioita ja tietoja eri ihmisten muistiinpanot voivat luoda yhdessä? Työpaja on suunnattu taiteen parissa työskenteleville sekä kaikille, joille muistiinpanot ovat tärkeitä.


1.6.–31.8.
Sati Dérive – Vallankumous kävelyllä
Teoksen ajankohdan ja keston voi itse valita. Vaatii puhelimeen ladattavan appin, joka maksaa 4€.

Paikkasidonnainen Sati Dérive -kävelykuunnelma on käsikirjoittaja-ohjaaja Johanna Matrukan ja äänisuunnittelija Jaakko Aution yhteisteos. Kävelykuunnelman näyttämönä toimii Helsingin Teurastamo lähialueineen. Sati Dérive perustuu sekä kansainvälisen situationistisen liikkeen psykomaantieteelliseen harhailumenetelmään (dérive) että buddhalaiseen Sati-käsitteeseen. Suositellaan kuulokkeiden käyttöä.


3.6. & 5.6.
LOOOOOOOOONG TITLE
Hinta 5 €

Jana Unmüßigin ja Pie Kärin toteuttama LOOOOOOOOONG TITLE on moniääninen kudelma, jossa erikanavaiset materiaalit kuten lausuttu ja kirjoitettu teksti, fyysiset toimintaohjeet, maalaukset, tanssi ja liike johdattavat ajatukset hengityksen, kosketuksen ja vaeltamisen äärelle.


11.–13.6.
Rukoilua
Vapaa pääsy. Teos koostuu installaatiosta ja esityksellisistä kokonaisuuksista.

Saija Kangasniemi ja työryhmän esitysinstallaatiossa performanssista, videosta, keramiikkaveistoksista ja tekstiilistä muodostuva kokonaisuus avaa tilaan vuorovaikutuksellisen rukoushuoneen. Meditaatioon, tarkkaavaisuuteen ja liikeimprovisaatioon pohjatutuvista harjoituksista rakentuva esitys kääntää katseen itsestä ympäröivään maailmaan tutkien ruumiin, liikkeen ja tilan läsnäoloa.


16.–17.6.
Call for stand-in mayors and councillors
Vapaa pääsy. Vaatii ennakkoilmoittautumisen. Kieli: englanti.

Suomen kuntavaalien jälkimainingeissa taiteilija Tea Andreoletti kutsuu koolle kuvitteellisen kunnanvaltuuston kokouksen, jossa yleisö omaksuu valtuutettujen ja pormestarien roolin neljässä kylässä Seriana-laakson pohjoisosissa Italiassa. Yhdessä keskustellaan kuntien yhdistämistarpeesta seudun tulevan hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien kannalta. Tällä hetkellä yleinen mieliala kylissä on konservatiivinen, ja esityksessä halutaan kuvitella uudenlaisia tulevaisuudennäkymiä alueelle. Kokouksen pöytäkirja käännetään italiaksi, ja taiteilija esittelee pöytäkirjan kuntien yhdistymistä käsittelevälle kunnanvaltuuston kokoukselle vuonna 2022.

23.6.–4.7.
ri:vr (astrologia 2)
Vapaa pääsy. Paikka: Taidehalli Kohta Teurastamolla. Osa BAD HOUSE -festivaalia.

Simo Kellokumpu on tehnyt ri:vr -teoksen yhteistyössä taiteilijoiden Vincent Roumagnacin ja Nao Yazawan kanssa. ri:vr on esitysinstallaatio, joka käy dialogia spekulatiivisen fiktion, pelitaiteen, queer-teorian ja monstrologian kanssa. Työssä joelliset virtaavat liikkeet, satelliiteista ryöppyävät datasuihkut ja piuhojen algoritminen kiito sekoittuvat ruumiissa, joka on joksikin-tulemisen tilassa.

30.6.–11.7.
Embassy of Possible Futures
Vapaa pääsy. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Queer Embassy ja LARP LAB on kokeellisen tutkimuksen tila, johon Natalia Skoczylas ja Vishnu Vardhani kutsuvat kanssaihmisensä tekemään tutkimuksia rauhallisten mielipiteenvaihtojen, ei-asiantuntijakeskustelujen, radikaalin kiintymisen, pakolaistutkimusten, vaihtoehtoisten todellisuuksien ja käytäntöjen tarjoamisen hengessä. Se on aistiva ja aistillinen kollektiivisen tutkimuksen ja levon tila queer- ja naiskehoille, kehoille binäärisyyden tuolla puolen, kokeneille kehoille, kehoille jotka ovat vettä ja ilmaa.

23.–24.7.
Kosketuksen kaikuja
Lisäksi työpaja 18.7. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Hinta 5-10€.


Anna Olkinuoran teos on Mad Housen ympäristössä yleisöä kierrättävä esitystutkielma siitä, miten kaupunki avautuu meille moniaistisena kokonaisuutena, kun emme vain kävele katselemassa sitä, vaan kokeilemme liikkeen ja kosketuksen kautta ottaa uusia näkökulmia tuttuihin ympäristöihin. Esitys alkaa Mad Housen tiloista ja jatkaa sieltä yhteiselle kierrokselle ympäri Teurastamon aluetta. Anna Olkinuora pitää myös Kosketuksen kaikuja -esityksessä käytettävää praktiikkaa avaavan työpajan. Sunnuntaina 18.7. pidettävä työpaja on kaikille esitystaiteesta, arkkitehtuurista tai muuten vaan aiheesta kiinnostuneille, eikä siihen osallistuvilta vaadita mitään ennakko-osaamista.


9.–11.8.
Taivu kuin taikina
Vapaa pääsy. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Elina Rantasuon ja Sanna Ritvasen työpajassa tutustutaan hapanjuurileipomisen rauhoittavaan prosessiin leipomisen ja kehollisen työskentelyn merkeissä. Työpajassa valmistetaan paistovalmiit hapanjuuritaikinat. Leipomisen lomassa tehdään oman parin kanssa leikkimielisiä kehollisia harjoitteita lattiatasossa. Harjoitteissa keskitymme olemiseen, kuuntelemiseen, keholliseen tutkiskeluun ja venyttelyyn. Taikinaa muokatessa pyrimme asettumaan taikinamaiseen tilaan, jossa on mahdollista muodostaa sitkoa, laajeta, kohota ja kehittyä.

28.– 29.8.
On the same page (Fabric Book Workshops)
Hinta 5€. Työpajat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Taiteilija Anastasia Artemevan kangaskirjan teko- ja luonnostelutyöpaja. Artmeva kutsuu yleisön kokeilemaan tekstiilien käyttöä lähiympäristön kuvaamiseen. Langan ja kankaan käyttäminen merkkien tekemiseen estää poispyyhkimisen. Merkitystä ei voi kokonaan poistaa, vaan sitä voidaan korjata ja muokata. Työpajassa keskitytään Helsingin vankilan ympäristöön. Kokoonnumme ensin Mad Housella ja tutustumme noin tunnin ajan neulan ja langan käyttöön luonnostelussa, sekä omien luonnoskirjojen tekemiseen. Sitten lähdemme kävelyretkelle Helsingin vankilan ympäristöön. Pysähdymme muutamassa kohteessa, joissa luomme kuvia vankilasta ja sen ympäristöstä.

touko-elokuu, useita toteutuksia
Metsästäjä-keräilijät
Vapaa pääsy. Vaatii ennakkoilmoittautumisen. Kielet suomi ja englanti.

Metsästäjä-keräilijät on Höyhentämön sosiaalinen kokeilu ja utopistinen taidehanke. Se hakee innoitusta ihmiskunnan kollektiivisesta menneisyydestä ja soveltaa oppimaansa nykyiseen. Urbaanien metsästäjä-keräilijöiden heimo elää kaupunkiympäristössä Helsingissä ja keräilee sen hylkäämiä resursseja. Kuka tahansa kiinnostunut voi liittyä mukaan. Metsästäjä-keräilijät on retki erilaiseen elämäntapaan. Tämä taiteellinen kokeilu rakentuu yhdessä osallistujien kanssa, yhteisenä yrityksenä katsoa toisin. Sen keskiössä ovat kysymykset, jotka olivat kriittisiä niin esihistoriallisille ihmisille kuin meillekin – suhde ympäristöön, yhteisöllisyys, kestävä elämäntapa, toimeentulo, hyvä elämä. Projekti sisältää työpajoja ja elämäntapakokeilujakson. Osallistua voi monin tavoin.

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat