11.02.2021

Mad House Think Tank

Mad Housen ajatustenvaihtofoorumi Think Thank

Mad Housen ajatustenvaihtofoorumi Think Thank on Mad Housessa kehitetty formaatti, jonka periaatteena on tasa-arvoinen keskustelu kaikkien osallistujien välillä riippumatta heidän meriiteistään. Moderoituihin keskusteluihin on kutsuttu kunkin aihepiirin asiantuntijoita, mutta keskustelu on avointa kaikille osallistujille. Tarjolla taiteilija Juha Valkeapään vegaanista soppaa - tavalla tai toisella.

Think Thankit järjestetään videotapaamisena Zoomissa. Think Thankit ovat ilmaisia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. Voit ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia otsikolla THINK THANK osoitteeseen liput@madhousehelsinki.fi. Kerro mitä Think Thank -päiviä ilmoittautumisesi koskee. Saat paluupostina Zoom-linkin.

Maaliskuun 2021 tapaamiset: 

3) 4.3.2021 klo 13-16 - Onko mikään ikuista? Mad Housen paikka ja rooli kentällä nyt ja tulevaisuudessa
- koollekutsujana Annika Tudeer, yksi Mad House Helsingin perustajajäsenistä. Pääkielenä suomi.

Mad House on perustettu esitystaiteen tekijöiden toimesta esitystaiteen taloksi vuonna 2014. Se syntyi tarpeesta saada oma pysyvä näyttämö, jonka kautta esittää ja esitellä monipuolista kenttää. Aluksi toiminta koostui 1-4 kuukauden mittaisista esityskausista Tiivistämöllä Helsingin Suvilahdessa. Vuodesta 2019 asti esitystoiminta on ollut ympärivuotista Helsingin Teurastamo-alueella. Lisäksi Mad House on järjestänyt minifestivaalin Berliinissä, kesäkiertueen Suomessa sekä ollut kumppanina muissa esitystaidetta edistävissä hankkeissa. Mad Housen toimintaa tukeneen Koneen Säätiön rahoitus tulee päätökseen vuonna 2021, samoin kuin vuokrasopimus Teurastamon tilaan. Haluamme avata keskustelun, millainen esitystaiteen talo jatkossa tarvitaan. Nyt on aika kartoittaa kentän tarpeet ja kalibroida Mad House vastaamaan niitä myös tulevaisuudessa. Keskustelu painottuu kysymykseen tilasta ja toiminnan luonteesta.


4) 11.3.2021 klo 13-16 - Monimuotoinen jäsenistö yhdistyksen voimavarana
- kokoonkutsujana Mad Housen yhdenvertaisuus-työryhmä. Keskustelu käydään pääsääntöisesti englanniksi.

Keskustelussa pohditaan mm. miten taideyhdistykset voivat koota ja ylläpitää mahdollisimman monimuotoisen jäsenistön? Miten yhdistyksen jäsenistön moninaisuus voi näkyä ulospäin esimerkiksi ohjelmistossa ja muussa toiminnassa? Millainen voimavara jäsenistö on yhdistykselle ja miten jäsen voi hyötyä Mad Housen kaltaisesta toimijasta?