Matka- ja muita apurahoja

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MATKA-APURAHAT

Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, taiteen asiantuntijoille (myös tuottajille) ja työryhmille "taiteellisesti merkittäviin hankkeisiin liittyvien ulkomaanmatkojen kustannuksiin". Hakuajat ovat vuosittain olleet (tarkistettava) helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa.

Hakemus on aina jätettävä ennen matkaa. Viimeisen hakupäivän postileima riittää.
Huomioikaa, että hakemusten käsittely saattaa kestää 6-8 viikkoa.

Apurahan saajan on käytettävä edullisinta julkista liikennevälinettä.Apurahalla voi kattaa kohtuullisia majoituskuluja. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin eikä sitä voi käyttää residenssimatkoihin (erillinen apuraha, ks. alla). Apurahan suuruus on vaihdellut 300 ja 5 000 euron välillä. Matkan jälkeen on tehtävä tilitys apurahan käytöstä:kirjallinen selvitys (matkaraportti) ja alkuperäisiin tositteisiin perustuva laskelma hyväksyttävistä matkakustannuksista.

Lisätietoja ja hakulomake Taiteen edistämiskeskuksen www-sivuilta (näyttämötaide).

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN RESIDENSSIAPURAHAT

Residenssiapurahat on tarkoitettu matka- ja elinkustannuksiin ammattitaiteilijoille, jotka on hyväksytty vahvistettuihin ulkomailla toimiviin kansainvälisiin Artists-in-Residence-taiteilijavierasohjelmiin. Oleskelun tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.

Apurahaa ei myönnetä suomalaisten toimijoiden ylläpitämiin residensseihin, sijaitsivat ne sitten ulkomailla tai Suomessa.

Lisätietoja ja hakulomake Taiteen edistämiskeskuksesta.


TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN
MYÖNTÄMISPERUSTEISIIN KANNATTAA TUTUSTUA:
http://www.taike.fi/fi/web/taike/kohdeapurahojen-perusteet

Taiteen edistämiskeskuksen myöntämät apurahat maksetaan yleensä vasta tilityksen (raportti, kuluselvitys) jälkeen. Residenssiapurahojen suhteen on erilliset ohjeet.

 


Tiettyjen Suomen kulttuuri-instituuttien vetämä liikkuvuusohjelma, joka myöntää lyhyellä päätöksentekoajalla pienimuotoisia matka-, asumis- ja rahtitukia Suomen ja instituuttien toimialueiden kohdemaiden välillä. Tukisummat ovat 100 ¤ – 1 000 ¤ ja korkeintaan 50 prosenttia koko vierailun kustannuksista. Hakemukset tehdään instituutteihin ja käsittelyaika on maksimissaan noin kaksi viikkoa.
 

TelepART-matkatukea voidaan myöntää erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat itse, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät.

Lisätietoja TelepART-tukea myöntävistä instituuteista:

TelepART-liikkuvuustuki pienimuotoisille esityksille Suomesta ja Suomeen toimii nyt siis Benelux-instituutin (Belgia, Hollanti, Luxemburg), Suomen Lontoon-instituutin (Iso-Britannia, Irlanti), Suomen Viron-instituutin (Viro, Latvia, Liettua), Finnagoran (Unkari, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Romania), Suomen Saksan-instituutin (Saksa, Itävalta, Sveitsi) ja Suomen Japanin instituutin toimesta.


POHJOISMAISEN KULTTUURIRAHASTON TUKIMUOTOJA


OPSTART-apurahalla halutaan tukea ideointivaihetta, jonka tavoitteena on uudenlaisen pohjoismaisen yhteistyön syntyminen innovatiivisen taide- tai kulttuuriprojektin ympärille.

OPSTART-tuen avulla voit parantaa projektisi laatua. Sinulla on oltava pitkäntähtäimen projekti-idea ja selkeä kuva siitä, minkälaisia toimijoita haluat saada mukaan projektiisi. Et siis voi hakea OPSTART-tukea pienempien ja jo valmisteltujen projektien toteuttamiseen.

Käynnistystuella ei ole hakuaikoja. Rahasto ottaa hakemuksia vastaan läpi vuoden, ja vastauksen saa sähköpostitse 20 päivän kuluessa. Tarkemmat tiedot: https://opstart.nordiskkulturfond.org/fi/


POHJOISMAISEN KULTTUURIPISTEEN MATKA-APURAHAT

Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuusohjelmasta voivat matka- ja oleskeluapurahoja hakea eri taidealojen ammattilaiset. Ohjelma on tarkoitettu kaikille pohjoismaisille (mukaan lukien Ahvenanmaa, Fär-saaret, Grönlanti), virolaisille, latvialaisille ja liettualaisille hakijoille. Sähköinen hakemus sisältää kiinteän matka-apurahataulukon. Lisätietoa kaikista pohjoismaisista apuraha- ja avustusmuodoista löytyy tämän työkalupakin ao. sivulta.

KAHDENVÄLISIÄ POHJOISMAISIA KULTTUURIRAHASTOJA

Suomalais-ruotsalainen, islantilais-suomalainen, suomalais-norjalainen ja suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto myöntävät pieniä tukia kahdenväliseen kulttuuriyhteistyöhön. Lisätietoja: Hanasaari - Hanaholmen

EUROOPAN KULTTUURISÄÄTIÖN (ECF) APURAHAT

Euroopan kulttuurisäätiön (ECF) apurahoja voivat hakea kulttuurialan yhteisöt ja yksityiset toimijat. Lue lisää apurahaohjelmista ECF:n verkkopalvelusta.


TEATTERIN TIEDOTUSKESKUKSEN (TINFO) MYÖNTÄMÄT KÄÄNNÖSAPURAHAT

HUOM!

Ota käyttöön TINFOn apurahavahti! Sinun tarvitsee antaa vain sähköpostiosoitteesi. Apurahavahti auttaa pysymään kärryillä apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta.


Merkittäviä muun muassa näyttämötaiteille apurahoja myöntäviä säätiöitä ja rahastoja ovat:

Suomen Kulttuurirahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Koneen Säätiö

Svenska Kulturfonden

Konstsamfundet

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Tiina ja Antti Herlinin säätiö

LISÄTIETOA KAIKISTA APURAHOJA MYÖNTÄVISTÄ SÄÄTIÖISTÄ JA RAHASTOISTA:

Säätiöpalvelu (suomeksi, på svenska, in English)

Aurora-tietokanta (suomeksi, på svenska, in English)

Fyrk / Luckan (på svenska)