10.06.2020

Matkalla-hanke vauhdittaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkuja

Kulttuuria kaikille -palvelun uudessa, Koneen Säätiön rahoittamassa Matkalla-hankkeessa etsitään malleja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkujen vauhdittamiseen.

Työkaluja voivat olla taiteilijoiden mentorointi taiteilijapolun eri vaiheissa sekä taidekentän portinvartijoiden koulutukset vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta.

Esteitä alalla

Taustalla on tieto siitä, että vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat kohtaavat esteitä alalla. Taiteesta innostunut lapsi tai nuori ei välttämättä pääse hänelle sopivan ja saavutettavan taideharrastuksen pariin. Taidekoulutus ei Suomessa ole vielä avointa kaikille. Taidekentällä toimiessaan vammaisen tai viittomakielisen taiteilijan työskentelyä hidastavat niin käytännön haasteet kuin asenteetkin. Monet taidekentän keskustelut tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta eivät vielä koske riittävällä tavalla vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita.

Taiteen rakenteet istuvat tiukassa

Pitkään aiheen parissa työskennellyt Sari Salovaara huomaa hidasta muutosta parempaan. Saavutettavuuden kysymyksiä tunnistetaan ja osataan tehdä parempia ratkaisuja. Valopilkkuja on, kuten Pertti Kurikan Nimipäivien edustus Euroviisuissa, sekä yksittäiset vammaiset taiteilijat, jotka ovat saaneet näkyvyyttä ja tehneet vammaisen taiteilijuutta varteenotettavaksi.

Salovaaran mukaan rakenteet kuitenkin istuvat tiukassa ja vaikuttaminen niihin on työlästä. Monella vammaisella taiteilijalla alalla toimimiseen liittyy yksinäisen taistelun fiilis.

  • Kyseessä ei ole mikään hyvä teko tai kädenojennus, jos oppilaitos, kuraattori tai tuottaja huomioi vammaisen tai viittomakielisen henkilön. Yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen on kaikilla velvollisuus, jotta on mahdollisuus opiskella ja toimia eri ammateissa, Salovaara toteaa.

Rohkeasti valtavirtaan

Hankkeen pääkumppani on Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, vammais- ja kulttuurialan yhdistävä vammaisjohtoinen toimija, jolla on yhteydet taiteilijoihin yli vamma- ja taidelajirajojen. Puheenjohtaja Johanna Mattila kertoo, että esimerkiksi koulutuksesta paitsi jäämisen vuoksi vammaisille ja viittomakielisille ei synny samanlaisia verkostoja taiteen kentälle, kuin muille. Hän muistuttaa, että moni vammainen taiteilija ei edes tiedä, miten esimerkiksi taideapurahoja haetaan. Ilman sparraajia ja rehellistä palautetta ei ole rohkeutta astua valtavirtaan, ja tähän pyritään nyt vastaamaan Matkalla-hankkeen mentorointimalleilla.

  • Monet vammaiset taiteilijat ovat kuitenkin todella innovatiivisia. Ne, joilla itsetunto on kunnossa, ovat käyttäneet vammaisuuden voimavarana ja rakentaneet taiteensa inklusiivisesti vammansa kanssa, Mattila kertoo.

Mentoroinnin ja koulutusten suunnittelua

Matkalla-hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta syyskuuhun 2020. Hankkeessa kartoitetaan vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita hyödyttäviä mentorointimalleja ja suunnitellaan portinvartijoiden koulutuksia vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta. Hankkeessa luodaan verkostoja mm. vammaisalan kulttuuritoimijoiden, viittomakielisen yhteisön kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden, taidekoulutuksen, taiteen kentän portinvartijoiden sekä vammaisten tukipalveluista vastaavien sote-palvelujen välille.

Matkalla-hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja. Jotta hankkeen päätyttyä ei jäädä tyhjän päälle, on jatkossa tavoitteena juurruttaa mallit osaksi taidekoulutusta ja taidekentän rakenteita uuden hankerahoituksen avulla.

Matkalla-hankkeen verkkosivu

Key note -puhe aiheesta osana #StopHatredNow2020-tapahtumaa
 

Lisätietoja:

Maija Karhunen, hankekoordinaattori,
maija.karhunen(a)cultureforall.fi, puh. 040 188 3538

Sari Salovaara, erityisasiantuntija,
sari.salovaara(a)cultureforall.fi, puh. 040 931 3958

Johanna Mattila, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry,
johanna(a)lalunes.com, puh. 044 046 9548

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Uutiset