Missio = perustehtävä eli missä mennään? 

TINFO palvelee teatterintekijöitä neuvomalla ja mentoroimalla kaikissa kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä aikana, jolloin ekologinen ajattelu kestävästä kehityksestä johtaa luontevaan lähialueyhteistyöhön. TINFO tekee pitkäjänteistä, maantieteellisesti ja taiteellisesti ylirajaista yhteistyötä teatterialan ammattitoimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.
 
Kansainväliset verkostot ovat nykyään yhä enemmän taiteilijaryhmien ja yksittäisten ihmisten perustamia. Eläviä ekosysteemejä. TINFO auttaa suomalaisia teatterintekijöitä toimimaan globaaleissa tuotantoympäristöissä, ekosysteemeissä ja verkostoissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Vuositasolla TINFO solmii kymmeniä hankekumppanuuksia ulkomaisten toimijoiden kanssa. Kokemus luo myös arvostusta.
TINFO auttaa suomalaisia teatterintekijöitä toimimaan globaaleissa tuotantoympäristöissä, ekosysteemeissä ja verkostoissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
TINFO on sitoutunut luomaan teatterintekijöille ja teoksille verkostoitumis-, vierailu-, yhteistyö- ja yhteistuotantomahdollisuuksia. TINFO kasvattaa määrätietoisesti suomalaisten teatterintekijöiden kansainvälistä osaamista. Painopiste lähitulevaisuudessa on taloustilanteen, kysynnän ja ekologisuuden takia erityisesti lähialueilla (Pohjoismaat, Baltian maat ja Keski-Eurooppa).
 
TINFO tuottaa medialle, tutkijoille, hankekumppaneilleen ja koko teatterikentälle taustatietoa ja tilastokoosteita ja kertoo keneen kannattaisi olla yhteydessä eli ohjaa lisätiedon lähteille. TINFO ylläpitää kumppanuuksia ulkomailla sijaitsevien kulttuuri-instituuttien ja edustustojen sekä Suomessa toimivien kansainvälisten järjestöjen, verkostojen ja agentuurien kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys TINFO Strategiat