18.03.2020

Teatterien tulonmenetykset - korona 2020

Mitä korona tarkoittaa teatterin ekosysteemille?

1,7 miljoonan tappiot pääsylipputuloista joka viikko, kertoo tilastojen pohjalta tehty systeeminen malli.

Esitysten peruuttaminen kahdeksi kuukaudeksi merkitsee 13,6 miljoonan lovea teattereiden pääsylipputuloihin. Jokainen peruutettu viikko tekee 1,7 miljoonaa tappiota.

Mitä korona tarkoittaa teatterin ekosysteemille? Mitä se tarkoittaa taidetyön tekijöille? Tappiot ovat katastrofaaliset. Teatterin tiedotuskeskus TINFO teki systeemistä laskentaa Teatteritilastojen pohjalta.

TINFOn Teatteritilastot vuodelta 2018  ja palkkatilastot vuodelta 2019 antavat pohjaa laskea systeemitasolla, mitä toimialalle merkitsee, kun lipputulot jäävät saamatta. Pääsylipputulot muodostavat tärkeän osan kaikista työvoimavaltaisen alan tuloista.

Vuonna 2018 pääsylipputulojen osuus vos-teattereissa ja Suomen Kansallisteatterissa (58) sekä rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa (43) oli 57,5 miljoonaa euroa.

Pääsylipputulot muodostivat vuonna 2018 keskimäärin 24 % vos-teattereiden ja Suomen Kansallisteatterin tuloista. Teatterikohtaiset erot suuria: esimerkiksi Linnateatteri 56 %, Suomen Komediateatteri 56 %, Tanssiteatteri Hurjaruuth 43 %, Tampereen Teatteri 42 %, Ryhmäteatteri 51 %, Tampereen Työväen Teatteri 36 %, Svenska Teatern 27 %, Helsingin Kaupunginteatteri 26 %, Suomen Kansallisteatteri 26 %, Lahden kaupunginteatteri 19 %, Kotkan kaupunginteatteri 14 %, Rovaniemen kaupunginteatteri 12 %.

Rahoituslain ulkopuolisten toimijoiden tuloista omien tulojen osuus 43 %.

Taidetyön tekijöitä on teattereissa (perustuvat Suomen Näyttelijäliiton ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton työikäisten jäsenten jäsentilastoihin) noin 4500, lisäksi on muissa liitoissa tai liittoihin kuulumattomia taidetyön tekijöitä. Vos-teatterit työllistivät 1947 henkilöä vuonna 2019.Vierailijatehtäviä niissä oli yhteensä 2510. Eniten vierailijatehtäviä oli näyttelijöillä (1102) ja muusikoilla (637).

Rahoituslain ulkopuolisella kentällä työskenteli päätoimisesti 54 ihmistä (vuonna 2018), vakinaista osa-aikaista henkilöstöä oli 288 ja vierailijatehtävissä 1061 ihmistä.

Vos-puheteatterit ja Suomen Kansallisteatteri esittivät yhteensä 11 800 kertaa ja rahoituslain ulkopuoliset teatterit 5 300. Viikon peruutus tarkoittaa siis noin 500 esityskerran jäämistä pois, ja teatterien ollessa kiinni kaksi kuukautta, 4000 esityskertaa menetetään.

Laskennallisesti näytäntökauden aikana on esitysviikkoja 34. Yhden esitysviikon laskennallinen tulo on 1,7 miljoonaa euroa (1 688 591 euroa): vos-teattereissa ja Kansallisteatterissa on 1,5 miljoonaa euroa (1 560 466 euroa), rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa 128 000 euroa (128 125 euroa).

Alan ammattiliitot Suomen Näyttelijäliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) tekevät parhaillaan tarkennettuja laskelmiaan, mutta karkea arvio näyttelijöiden tulonmenetyksistä on näyttelijöiden osalta 5-6 miljoonaa euroa ja 16-20 miljoonaa euroa teatteri-, tanssi-, sirkus-, elokuva- ja tv-tuotannon aloilla työskentelevien osalta (Teme). Myös näytelmäkirjailijoiden, dramaturgien ja kääntäjien ansiotuloihin esitystoiminnan lakkauttaminen vaikuttaa, koska heidän tulonsa ovat merkittävältä osin sidottuja tiettyihin prosenttiosuuksiin lipputuloista.

YT-neuvottelut on tähän mennessä (18.3.2020) käynnistetty Tampereen Teatterissa, Helsingin Kaupunginteatterissa, Porin Teatterissa, Mikkelin Teatterissa ja Seinäjoen Kaupunginteatterissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä etsitään keinoja tukea myös kulttuurisektoria. 

TINFO 18.3.2020


Teatteritilastoja koskevat tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori (a) tinfo.fi, +358 44 363 1722

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Lipputulot Korona