11.06.2020

Musiikkiteatterilaulun ja -äänenkäytön lehtori Taideyliopiston Avoimelle kampukselle

Haemme nyt Taideyliopiston Avoimelle kampukselle

MUSIIKKITEATTERILAULUN JA -ÄÄNENKÄYTÖN LEHTORIA

vaihtuva-alaiseen ja siten määräaikaiseen tehtävään (50 %) enintään 31.7.2022 saakka. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Vaihtuva-alaisilla tehtävillä edistämme taiteenalojen uusiutumista, uusia avauksia sekä varmistamme alan uusimmat virtaukset ja käytänteet opetuksessa, tutkimuksessa kuin taiteellisessa toiminnassa.

Lehtori työskentelee Helsingissä Avoimen kampuksen musiikkiteatterin opintokokonaisuudessa, joka on Taideyliopiston yhteisenä opetuksena toteutettava maisterivaiheen syventävä opintokokonaisuus. Lisätietoa Avoimen kampuksen toiminnasta löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.

Lehtorin tehtävät

Laulun ja äänenkäytön lehtori vastaa omalta osaltaan musiikkiteatterin opintokokonaisuuden laulun opetuksesta. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lehtori osallistuu opintokokonaisuuden valintakokeiden raatityöskentelyyn. Lehtori osallistuu Avoimen kampuksen sekä Taideyliopiston toimintaan ja kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja opetusnäyte. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta. Alan uusimpien virtausten tuntemus sekä ymmärrys niiden hyödyntämisessä opetuksessa on eduksi hakijalle. Musiikkiteatterin opintokokonaisuudessa laulun ja äänenkäytön lehtorin opetus suuntautuu lähtötasoltaan erilaisille Taideyliopiston opiskelijoille.

Tehtävään valittaessa painotetaan opintoja ja kokemusta musikaaleista ja muusta musiikkiteatterista sekä niiden eri tyyleistä, laulusta ja esiintymisestä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi pyritään järjestämään Helsingissä syyslukukaudella 2020 ja se sisältää esitysnäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa osa-aikaisessa (50 %) tehtävässä noin 1600-1790 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 5.7.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä (linkki hakulomakkeelle). Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen motivaatiokirje
  2. Ansioluettelo
  3. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

ehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa

- lehtori Markku Luuppala-Roos, puh. +358505124622
- akateeminen johtaja Ville Sandqvist, puh. +358503090132
sähköpostitse: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa
-suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Sinua voisi kiinnostaa

Työpaikka