NÄKÖKULMA

Omilla hankkeilla kestävää liikkuvuuden kehittämistä

Kansainvälisen   liikkuvuuden   hanketoiminnan  kautta  rakennettu  teatteririhmasto  mahdollistaa  yhä  syvemmän  yhteisen  unelmoinnin. Tekijät ja ajatukset liikkuvat ja kohtaavat. TINFOlle  on  keskeistä,  että  hankeavustukset  ja  -apurahat  ohjataan  suoraan  teatteriväen  liikkuvuuden  tukemiseen.  Lisätyövoimaa  ei  palkata,  vaan  hankkeet  koordinoidaan  olemassa olevilla resursseilla.

NOKKA loi, TAKO vei

Teatteriesitys Moskovan ensimmäisellä doku-menttiteatterifestivaalilla.  Suomesta  on  kut-suttu  mukaan  venäläis-suomalainen  ”Kuolema  työssä”  -esitys.  Teatteriesityksen  (rituaali  itsessään)  sisään  on  rakennettu  hautajaisri-tuaali.  Pappi,  ihka  oikea  suomalaissellainen  siunaa vainajan eli yleisön valitseman yleisen typeryyden, mutta ei sanokaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan: ”Äidin, Ystävän ja  Rakastajan  nimeen”.  Seuraa  simultaanitulkkauksesta johtuva sekunnin viive, kunnes täysi viidensadan katsojan sali virittää korvansa uudelleen ja toteaa papin olevan tosissaan. Teatr Praktikan    edesmenneen    taiteellisen    johtajan Dmitri Brusnikinin muistoksi järjes-tetty  BrusFest-festivaali  on  avattu.  Esityksen  jälkeen työryhmää kiitettiin sen ”vallankumouksellisesta” rohkeudesta.

Yhteistyö Venäjällä yhä merkittävämmäksi kasvaneen  Dostojevski-festivaalin  kanssa  jatkuu.  TINFOn  TAKO-hanke  vei  festivaalille  Kansallisteatterin ja Johanna Freundlichin Rikoksen ja rangaistuksen  sekä  viisi  muuta,  omat Dostojevskinsa tutkinutta ohjaajaa: Jus-si Sorjasen, Tuomo Rämön, Samuli Reunasen, Jari Juutisen ja Moskovassa asuvan Joel Lehtosen. Rikos ja rangaistus on tehty esitettäväksi   nuorisonhuoltolaitoksissa   ja   vankiloissa,   joiden  ovet  eivät  Venäjällä – vielä – avautuneet. Esitys kuitenkin valloitti festivaalijohtajat,  jotka  kutsuivat  Freundlichin  ohjaamaan  teoksen  paikallisten  kanssa.  Samalla  neuvoteltiin Jari Juutisen seuraavasta Dostojevski-ohjauksesta Dostojevski-Draamateatteriin. Molemmat tuotannot tullaan esittämään Dostojevski-festivaalilla  marraskuussa  2020,  kunhan yhteinen rahoitus saadaan kasattua.

Suomesta löytyy osaamista ja näkemystä. Pietarissa toimii osin suomalaisvoimin feministinen  Eve’s  Ribs  -festivaali.  Venäläistyyliin festivaalin voi nähdä myös manifestina.  Suomalaisryhmä Nopean Toiminnan  Naiset  ja  sen esittämä ”10  kohtausta  seksuaalisesta vallankäytöstä” sai paikallisen poliisin valpastumaan.  Propagandista huomautettavaa  esityksen sisällöistä ei kuitenkaan löytynyt.

Venäjä-yhteistyö  vaatii  erityisen  paljon  pitkäjänteistä  suunnittelu ja luottamuksellisia ruohonjuuritason  kontakteja sekä alituisena läsnä olevan tuotannollisen epämääräisyyden sietokykyä. Tuotantokeskuksien  ja  festivaalien johtajia vangitaan ja laitetaan kotiarestiin, taiteellisia johtajia ja työryhmiä erotetaan tai he  haluavat vaihtaa kestävämpiin  työoloihin,  itsesensuuri tuntuu vaikuttavan, vaikka sitä ei myönnetä. On tabuja, on arkoja aiheita, mutta ei ilmaisun vapautta.

Kaiken keskellä myös inklusiivinen teatteri nostaa päätään Venäjällä. Ohjaaja Boris Pavlovitsh on koonnut  ympärilleen  ammattitaiteilijoita  ja  ei-ammattilaisia,  kehitysvammaisia ja ei-kehitysvammaisia, joiden kanssa hän tekee uraa uurtavaa työtä horisontaalisemman teatteriajattelun  puolesta. Näissä merkeissä  jatkavat tulevien yhteistyökuvioiden suunnittelua yhteisöllinen suomenruotsalainen DuvTeatern ja sen pietarilaishengenheimolainen Kvartira-ryhmä. Suomesta kotipaikkansa löytänyt InterLab tutkii demoissaan ja tuo-tannoissaan virtuaalista teatteritodellisuutta (VR).  InterLabin ”Kalevala.Episodes”  esiteltiin  venäläiskollegoille  (Videofabrika,  Marin-ski) Pietarissa.

MOTI ja LUO – motivaatiosta ja uteliaisuudesta

MOTI-kansainvälisyysohjelmaan  valitut  ovat  löytäneet  ulkomaiset  mentorinsa,  alansa  asiantuntijat.  Työpari  Hirvanen  &  Valkeapään  mentorina  on  Barbara  van  Lindt  (mm.  DAS  Theatre  Master’s  Programme,  nykyään  brysseliläisen  Kaai  Theaterin  taiteellinen  johtaja).  Teatteriryhmä  Oblivia  työskentelee  sekä  Katja Sonnemannin  (mm.  Rimini  Protokoll,  Performing Arts Program Berlin) että viestin-täammattilaisen  Elena Polzerin  (ehrlich  ar-beit)  kanssa.  WAUHAUS-kollektiivia  piiskaa  eteenpäin  kuraattorikaksikko  Eva  Neklyaeva  ja Lisa Gilardino   (Santarcangelo-festivaali,   Italia).  Jalostamo2  teki  taiteellisiin  sisältöihin liittyvän mentorisopimuksen virolaisen dramaturgi Laur Kaunissaaren kanssa ja loppuvuodesta  sovittiin,  että  Luzernin  teatterin  johtaja  Sandra  Küpper  ottaa  ryhmän  luotsat-tavakseen.

MOTI-mallissa tuotanto-osaamisen kehittä-minen tapahtuu osin ulkomailla, kansainvälisen  teatterikentän  tuntevan  mentorin  kanssa  käytävässä   vuoropuhelussa.   Kolmivuotinen   MOTI-ohjelma  on kehittämishaaste myös TINFOlle. Yhteistyö ulkomaisten festivaalien, vierailunäyttämöiden  ja  agentuurien  kanssa  pidentää   esitysten   elinkaaria. Parhaimmillaan kytkeytyminen uusiin eurooppalaisiin esittävien taiteiden ekosysteemeihin luo työtilaisuuksia  suomalaisille tekijöille.  Siksi osaamisen vientiponnisteluihin tarvitaan okm:n  lisäksi myös työ- ja elinkeinoministeriö.

Kansainvälisen liikkuvuuden kehittämishanke LUO vie tekijöitä ja teoksia – nimensä mukaisesti – uusien  mahdollisuuksien  luo  ja  kartoittaa  eurooppalaisia  tuotanto-  ja  agentuurirakenteita  sekä  kysyntää  ja  yleisösuhteita yhteistyössä Nordic Drama Corner oy:n, Turunen Companyn, Todellisuuden tutkimuskeskuksen   ja   Toisissa tiloissa -kollektiivin kanssa.  LUO kehittämishankkeen  tuloksia  jaetaan myöhemmin Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten  PRAGMA-hankkeen kanssa. Missä ovat markkinamme?

Jukka Hyde Hytti, kansainvälisten asioiden päällikkö