Näkökulma: Miten viestintäkampanja vaikuttaa

Vaikuttavimmat viestintäkampanjat saattavat saada alkusysäyksensä sattumasta, minkä jälkeen tekeminen onkin askelmerkkien suunnittelua ja moninaisten sisältöjen tuottamista ja viestimistä eri kanavissa. #kenenteatteri oli alun perin kokouksen asialistalle heitetty häsä ja perässä kysymysmerkki. Niin, kenen? Kysyimme tätä teatterinjohtajilta.

#kenenteatteri onnistui innostamaan joh-tajat kertomaan oman teatterinsa teoista ja suunnitelmista moninaisuuden eteen. Lyhyt sosiaalisen median kampanja tuotti ainutlaa-tuista aineistoa. Teatterinjohtajat selvästi ovat miettineet asioita ja osa jo tarttunut toimeen: sukupuolten, iän ja eri etnisten taustojen kir-josta halutaan pitää huolta tuotantoja tehdessä, vammaisuuden ei haluta antaa olla este teatterin tekemiselle, ja monikielisyys on yhä luontevampaa.

Inkluusiopäivän kampanjaan taas sytytti tapaaminen Ursa Minorin taiteellisen johtajan Noora Karjalaisen kanssa. Kuuron teatterintekijän omat kokemukset antoivat aiheen pitää osallisuuden teemaa esillä vastaisuudessakin.

Inkluusiopäiväksi julistettuun Maailman teatteripäivään 27.3.2020 siivittävät haastattelujen ja blogikirjoitusten sarjat sekä verkostomaisessa yhteistyössä toteutettava kysely alalle. Kirjoitukset ja artikkelit lisäävät tietoa samalla kun aiheuttavat alalla työskentelevis-sä ihmisissä reaktioita ja avaavat keskustelua.

TINFO on järjestökumppaniensa ja yhteistyössä teatterien kanssa tekemässä näkyväksi käyttämättömiä hyötyjä, joita parempi saa-vutettavuus ja laajempi osallisuus saisivat aikaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät toteudu itsestäänselvästi käytännössä, vaikka tietoa olisikin. Hyvin toteutetut viestintäkampanjat vaikuttavat asenteisiin ja rakenteisiin vähä vähältä, mutta varmasti.

Sari Havukainen, viestintäpäällikkö

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio