18.11.2020

Näyttelijäliiton kannanotto Oulun teatterin rahoituksen leikkausaikeeseen

Suomen Näyttelijäliitto kehottaa Oulun kaupunginvaltuustoa olemaan hyväksymättä teatterin leikkauksia.

Näyttelijäliitto toivoo, että Oulun kaupunginvaltuustosta löytyy harkintaa ja ymmärrystä siihen, että 500.000 euron leikkaus todellakin supistaisi teatterin toimintaa huomattavasti ja sillä olisi kauaskantoisia seurauksia Oulun keskustan veto- ja pitovoimalle sekä Oulu 2026 -hankkeelle. Uskomme, että valtuustolla on tahtoa olla luomassa veto- ja pitovoimaista Oulun hiljaisen ja rappeutuvan Oulun sijaan. Toivomme, ettei valtuusto hyväksy hallituksen esitystä teatterin tuen leikkaamisesta.

Alijäämä olisi leikkauksen toteutuessa ja koronan kurittamalla liikevaihdolla 1,3 M€.

Tämä olisi vakava ongelma, jonka ratkaisukeinot olisivat joko lipun hinnan huomattava korotus tai irtisanomiset. Irtisanomiset johtaisivat esitysten määrän vähenemiseen ja edelleen pienenpään mahdollisuuteen tehdä normaalia liikevaihtoa. Tämän lisäksi henkilötyövuosiin sidottu valtion maksama VOS-tuki pienenisi entisestään, jolloin toimintaan jäisi entistä vähemmän rahaa. Teatteri joutuisi siis kierteeseen, jossa liikevaihto ja tuet supistuisivat automaattisesti. Tällä olisi vakavia seurauksia myös Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen.

Menot koostuvat henkilöstökuluista, vuokrakuluista, esitysten valmistamiseen liittyvistä kuluista ja teatterin ylläpitokustannuksista. Missään näissä ei ole yhtään löysää.

Vaikka teatterista ja kulttuurista ei itse pitäisikään tai ajattelee sen olevan pelkkä toissijainen rahareikä yhteiskunnalle, niin kannattaa muistaa, että laitosteatterit ovat taloudellisesti ja henkisesti merkittävä vetovoiman lähde kaupunkien keskustoille.

On laskettu (https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taide-ja-kulttuurilaitokset-osana-jyvaeskylaen-kehitystae-ja-hyvinvointia), että jokainen teatterissa kävijä jättää teatterilipun lisäksi 16 € lähiseudun yrityksille. Tutkimuksen mukaan kulttuurilaitosten kaupunkeihin tuomat rahavirrat ovat muutenkin huomattavat, ja niillä on laaja työllistävä vaikutus taidelaitosten ulkopuolella. 

Oulun kaupunginhallitus päätti 10.11.2020 leikata Oulun teatterin avustusta 500.000 € vuodelle 2021. Perusteluina kaupunginhallituksen Kokoomuksen ryhmä esitti sen, että teatterin saamat avustukset ovat nousseet vuonna 2020 tuon 500.000 €. Heidän mukaansa teatterin talous olisi leikkauksen jälkeen samalla tasolla kuin vuonna 2019 eikä leikkauksesta aiheutuisi irtisanomisia Oulun Teatterissa eikä haittaa Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeelle.

Laskelma on kuitenkin perusteiltaan virheellinen.

Oulun teatteri sai vuonna 2020 valtiolta noin 200.000 € lisää VOS- tukea, mikä johtui VOS-tukiin tehdyistä kustannusten nousuun ja indeksien jäädyttämisiin liittyvistä tasokorjauksista. Lisäksi teatteri sai 280.000 € kertaluonteista koronatukea esitystoiminnan estymisen ja rajoitusten vuoksi. OKM:n myöntämä tuki on henkilötyövuosiin perustuvaa lakisääteistä tukea. Jos toimintaa joudutaan supistamaan kaupungin tuen leikkauksesta johtuen, myös valtion tuki pienenee.

Oulun kaupunki haluaa siis paikata kuntatalouttaan OKM:n teatterille myöntämän lakisääteisen tuen kustannuksella sekä valtion koronatuen avulla.

Näyttelijäliitto paheksuu tätä syvästi ja on huolissaan sen vaikutuksista.

Väite siitä, että leikkaus ei aiheuttaisi vakavia ongelmia tässä tilanteessa, jossa liikevaihto on 57 % normaalista, on kestämätön. Vuoden 2021 talousarviossa teatterin tulot leikkauksen toteutuessa olisivat:

Kaupungin tila-avustus: 2.250.000 €
Kaupungin toimintatuki: 2.200.000 € (Tällä hetkellä 2 700 000 €)
Valtion tuki: 2.376.033 €
Liikevaihto: 850.000 € (normaalisti ~1.5 M€)
Yhteensä: 7.676.033 €
Menot (vuoden 2020 talousarvion mukaan) 8.790.275 €.
Alijäämä olisi 1,3 M€

Vaikutukset valtion tukeen tulisivat tulevina vuosina, koska jo vuonna 2021 toimintaa jouduttaisiin supistamaan, mikä johtaisi helposti myös tulevien vuosien toiminnan supistamiseen.

Toivomme, ettei valtuusto hyväksy hallituksen esitystä teatterin tuen leikkaamisesta, vaan näkee teatterin toiminnan merkityksen kaupunkilaisille ja kaupungille.

 

Helsingissä 17.11.2020

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

Risto Autio, puheenjohtaja
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja

Yhteystiedot:

Risto Autio, 040 190 2286
risto.autio@nayttelijaliitto.fi

Elina Kuusikko, 040 835 9587
elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi

 


SARVilta avoin kirje Oulun kaupunginvaltuustolle 17.11.2020

YLE: Oulun suunnitelmat leikata teatterin rahoitusta herättävät vastarintaa 16.11.2020 

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset Kannanotot