21.09.2022

Näyttelijäliitto selvitys 2022

Näyttelijäliiton selvitys: alalla rasismia ja syrjintää

Näyttelijäliitto yhdenvertaisuusselvitys osoittaa, että:

  1. Rasismia ja syrjintää ei tunnisteta tai sitä ei haluta nähdä.
  2. Työpaikoilta puuttuvat toimintaohjeet.
  3. Roolituksessa ja ohjelmistoissa ei kiinnitetä huomiota syrjiviin käytäntöihin.

Yksikin syrjintätapaus on liikaa. Näyttelijäliitto ryhtyy toimillaan lisäämään syrjintään ja rasismiin liittyvää tietoa ja ymmärrystä. Luvassa on esimerkiksi koulutusta, tapahtumia, verkostoitumista ja tiedonvälitystä.

Näyttelijäliiton hallitus muistuttaa työnantajia vastuustaan ja kehottaa kaikkia alan työnantajia huolehtimaan, että jokaisessa työpaikassa on selkeät ohjeet ja toimintamallit rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi. Työnantajien on lisäksi taattava, että ongelmiin puuttuminen on turvallista. Näyttelijäliitto kutsuu työnantajat valmistelemaan yhdessä inklusiivisen roolituksen oppaan.

Kiitämme kaikkia, jotka jakoivat vaikeita kokemuksiaan.

Tässä vielä linkit kolmella kielellä:

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Tutkimus Julkaisut