10.06.2020

OKM: Korona-avustus taiteen perusopetuksen ylläpitäjille

Yleisavustus opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustusta voivat hakea vuonna 2020 taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten ylläpitäjät. Lista taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 13.3. – 15.8.2020 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien oppilasmaksutulojen sekä muun varainhankinnan tulonmenetysten korvaamiseksi.  

Kyseessä on yleisavustus, joka tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen. Haettavalla valtionavustuksella on mahdollista kattaa ensisijaisesti taiteen perusopetuksen järjestämisestä muodostuneita käyttökustannuksia. Lisäksi avustusta voi hakea taiteen perusopetusoppilaitoksen muun kuin taiteen perusopetuksen opetustoiminnan käyttökustannuksiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2020 saakka.

Hakuaika alkaa 8.6.2020 ja päättyy 30.6.2020 klo 16:15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 9,9 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään päätökset heinäkuun loppuun mennessä.

Lue lisää apurahasta

Sinua voisi kiinnostaa

Apuraha Korona