03.02.2021

OKM: Haettavissa avustusta kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettavissa avustusta kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Avustuksella edistetään pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta lisätä luovien alojen työpaikkoja vahvistamalla kulttuurimatkailua, esimerkiksi maailmanperintökohteissa. Haku päättyy 10.3.2021.

Avustus on tarkoitettu Suomen maailmanperintökohteiden, museoiden ja muiden merkittävien kulttuurikohteiden, taide- ja kulttuurifestivaalien sekä muun taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen, markkinointiin, tietopohjan parantamiseen ja kestävää matkailua tukevaan toimintaan.

Avustuksella tuetaan alueellisen koordinoinnin, kansainvälisten verkostojen ja eurooppalaisten kulttuurireittien kehittämistä, erityisesti Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään kolme miljoonaa euroa.

Avustus tukee Suomen matkailustrategia 2020-2028 kestävän kasvun ja uudistumisen tavoitteita ja Agenda 2030:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita, kuten paikallista kulttuuria, paikallisia tuotteita hyödyntävää ja työpaikkoja luovan matkailun edistämistä.

Lisätietoja avustuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksesta.