26.10.2015

OKM: Valtionavustus turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamistoimiin liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin alueilta.

Uusimpana ministeriö on julkistanut haettavaksi turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtionavustukset. Avustuksilla tuetaan nuorten turvapaikanhakijoiden aktivoitumista järjestämällä heille vapaa-ajantoimintaa. Avustuksia voidaan myöntää yhteensä noin 700 000 euroa.

- Olemme halunneet käyttää erilaisia keinoja turvapaikanhakijoiden ensivaiheen kotoutumisen tukemiseen. Siksi olemme avanneet hankehaut niin kulttuurin, nuorisotyön kuin liikunnankin sektoreilla. Myös kirjastot voivat olla isossa roolissa avoimina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, siksi kirjastojen vieraskielisten teosten levittämistä ja hankkimista tuetaan. Näillä eri toimilla pyrimme antamaan kunnille ja järjestöille mahdollisuuksia turvapaikanhakijoiden tukemiseen, kohtaamiseen ja kotouttamiseen uudessa tilanteessa, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoa

Valtionavustus: Valtakunnalliset hankkeet turvapaikanhakijanuorten aktivoimiseksi