04.09.2015

OKM keskittyy kärkihankkeissaan koulutukseen

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on luoda pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen. Hallitus osoittaa kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

-Suomalainen koulutus on tasoltaan maailman huippuluokkaa. Jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään omista lähtökohdista perhetaustasta riippumatta. Tästä me haluamme pitää kiinni. Kärkihankkeiden tavoitteena on tehdä Suomesta koulutuksen kärkimaa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. 300 miljoonan kasvupanos sivistykseen ja tutkimukseen vauhdittaa pysyvää muutosta koulutuskenttäämme, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan

Lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään. Taiteen perusopetuksen ja muun taide- ja kulttuuritoiminnan tarjontaa lisätään ohjatulla kerhotoiminnalla ja lasten kulttuuritoiminnalla kouluissa.

Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja laajemmin kulttuuriin. Tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta erityisesti lapsille ja nuorille ja myös koko väestölle.

Lue koko OKM:n tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi kärkihankkeiden etenemisestä osaamisen ja koulutuksen painopistealueella. Paikalla oli myös elinkeinoministeri Olli Rehn kärkihankkeen 5 osalta.

Videotallenne kärkihankkeiden tiedotustilaisuudesta 4.9.2015

Lisätietoja:
Erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen lehdistösuhteet) p. 044-269 3113, matias.marttinen(a)minedu.fi
Erityisavustaja Hannu Väänänen (elinkeinoministeri Olli Rehnin lehdistösuhteet) p. 050 410 4909, hannu.vaananen(a)tem.fi