08.08.2022

OKM:n ehdotus valtion talousarvioon 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 5.8.2022 10.53
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 7,6 miljardia euroa, mikä on 175 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan 599 miljoonaa euroa, joka on noin 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Vähenemisestä 4,6 miljoonaa euroa aiheutuu rahapelitoiminnan tuoton ja kompensaatiorahoituksen vähenemisestä.

Kansallisesti merkittäviä kulttuurirakennushankkeita edistetään. Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen ehdotetaan neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Suomenlinnan kiinteistöomaisuuden peruskorjaus- ja parannusmäärärahaan ehdotetaan yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankevalmisteluun, suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen ehdotetaan 600 000 euroa sekä Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön pääomitukseen kaksi miljoonaa euroa.

Valtio on varautunut rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta enintään 20 miljoonaa eurolla, josta vuodelle 2023 kohdistuu 1,6 miljoonaa euroa.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen määräraha pysyy vuoden 2022 tasolla eli 11 miljoonana eurona.Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdes

Lue tiedote kokonaisuudessaan OKM:n verkkosivulta

Lue myös Suomen Teatterit ry:n tiedote: Ministeriöt julkaisivat budjettiehdotuksensa vuodelle 2023

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset