Organisaatio ja resurssit

Jäsenorganisaatiot

Teatterin tiedotuskeskus ry:n (TINFO) jäsenyhteisöjä (12) ovat seuraavat:
CEFISTO – Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf
Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy
Suomen Kansallisoopperan Säätiö
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ITC
Tampereen Teatterikesä ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Teatterikeskus – Teatercentrum ry
Työväen Näyttämöiden Liitto ry

Hallitus

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. TINFOn vuosikokous pidettiin 23.4.2019.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019:

puheenjohtaja: Mikko Kanninen, teatteritaiteen tohtori, yliopistonlehtori
varapuheenjohtaja: Anna Veijalainen, teatterinjohtaja

Muut jäsenet:
Elias Edström, näyttelijä
Markku Hoikkala, näytelmäkirjailija ja kirjailija
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja
Saana Lavaste, ohjaaja, ohjaajantyön professori
Samuli Nordberg, tanssitaiteilija, yliopistonlehtori (näyttelijäntaide, liike ja tanssi)
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
Hanna-Reetta Schreck, viestintä- ja yhteyspäällikkö
Kalle Ropponen, valosuunnittelija (23.4.2019 saakka)
Anu Suoranta, valtiotieteiden tohtori, työehtoasiantuntija (23.4.2019 alkaen)

Jäsenyydet verkostoissa ja järjestöissä

TINFO on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsen:

ITI (International Theatre Institute, Unesco). TINFO on Suomen ITI-keskus
Nordic Network for Performing Arts
IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)
OTM (On the Move)

TINFO toimii taiteen tiedotuskeskusten muodostamassa Taive-verkostossa.

TINFO on Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsenjärjestö.

TINFO liittyi vuonna 2019 vastaperustetun Tekstin talo ry:n jäseneksi.

Henkilökunta

johtaja Hanna Helavuori
kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti
tilastonlaatija Piia Volmari
tiedottaja Jenni Ylinentalo
viestintäpäällikkö Sari Havukainen
Tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen

TINFO on tehnyt harjoittelijayhteistyötä Helsingin yliopiston teatteritieteen kanssa. Korkeakouluharjoittelijana oli Sanni Martiskainen 6.5.-30.6.2019 ja 6.-31.8.2019.

Kirjanpidon on hoitanut Dextella Oy. Tilintarkastajana on toiminut Johanna Hilden, KHT, Nexia Oy (varalla KHT-tilintarkastusyhteisö Nexia Oy).

Talous

TINFOn toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella, hankekohtaisilla projektiavustuksilla (opetus- ja kulttuuriministeriö ja yksityiset säätiöt ja rahastot), jäsenmaksuilla sekä oman toiminnan tuotoilla, jotka koostuvat lähinnä maksullisista asiantuntijapalveluista. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen kolmansille osapuolille edelleen apurahoina jaettavaksi näytelmien ja tekstitysten kääntämiseen.

Perusrahoitus ja näytelmäkäännösapuraha

Perusrahoituksen muodosti opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus 415 000 euroa. Lisäksi näytelmien ja esitystekstitysten kääntämiseen OKM osoitti erikseen 25 000 euroa edelleen jaettavaksi työskentelyapurahoina.

Muu  hankerahoitus

TINFO hakee jatkuvasti hankkeisiin erillisavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitettavina hankkeina toimintavuoden aikana päättyi NOKKA/HOC-hanke. Uutena hankkeena käynnistyi TAKO-hanke. NOKKA/HOC ja TAKO-hanke saivat rahoituksena OKM:n Taiteen ja kulttuurin Venäjäohjelmasta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 50 000 euroa erityisavustuksena taiteen tiedotuskeskusten kansainvälisen liikkuvuuden kehittämishankkeisiin. Tällä rahalla syntyi LUO! Ekokriisin ajan kehittämishanke: suomalaiset tekijät ja teokset osaksi kansainvälisen teatterin ja esitystaiteen ekosysteemejä.

Muista hankkeista jatkui Suomen Kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen MOTI – teatterin ja esitystaiteen kansainvälisyysohjelma (2018-2020) Taide²-apurahalla (Taide toiseen).

Tuloslaskelman ja yksittäisten hankkeiden kustannustiedot eivät tuo esiin hankkeiden taloudellista kokonaisvolyymia. Hankekumppanuuksissa TINFOn osarahoitus on useimmiten käynnistys- tai siemenrahoitusta, ja hankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat useiden yhteistyökumppanien kesken. TINFOn vaikuttavuus on suurempi kuin mikä näkyy TINFOn omassa toiminnassa ja tuloslaskelmassa.

TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden (vaihto, vienti) hankkeet ovat kaikki kumppanuushankkeita, joiden kautta rahoittajatahoja on TINFOn lisäksi muitakin. TINFO tekee koulutus- ja kehittämisyhteistyötä muiden tahojen kanssa.

Omakatteiset rahastot

Arvi Kivimaan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankkitilille. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 29439,40 euroa. Tilikauden aikana rahaston osinkotuotto oli 1109,01 euroa. Rahaston avulla tuetaan kansainvälistä verkostoitumista. Toimintavuoden aikana rahastosta ei myönnetty avustuksia.

Ralf Långbackan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankkitilille. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 10005,34 euroa. Rahasto karttui 400 eurolla. Rahaston osakesalkku kasvoi kymmenellä Nordean osakkeella. Sammon ylimääräisessä osakeannissa saatiin 1 Nordea-osake per 10 Sampo-osake. Osakeannin rahallinen arvo oli 56,61 euroa. Långbackan rahasto on perustettu edistämään nuorten teatterintekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta. Rahastosta jaetaan matka-avustuksia Berliiniin suuntautuville opintomatkoille. Toimintavuoden aikana rahastosta ei myönnetty avustuksia.