10.12.2020

EAIPA kysely 2020

Osallistu eurooppalaiseen tutkimukseen

Vapaan kentän toimija! EAIPA kutsuu vastaamaan kyselyyn. 
 
EAIPA – European Association of Independent Performing Arts on eurooppalaisten esittävän taiteen vapaata kenttää edustavien järjestöjen katto-organisaatio. EAIPA on perustettu vuonna 2018 lisäämään tietoa ja ymmärrystä esittävän taiteen vapaasta kentästä, sen toimintaolosuhteista ja rahoituksesta eri Euroopan maissa sekä vahvistamaan ja kehittämään olemassa olevien järjestöjen yhteistyötä. Teatterikeskus liittyi EAIPA:n jäseneksi vuonna 2020.
 
EAIPA on nyt aloittanut tutkimuksen eurooppalaisen esittävän taiteen vapaan kentän taloudellisesta ja sosiaalipoliittisesta tilanteesta. Tutkimuksessa pyritään luomaan laaja yleiskatsaus, jonka avulla voidaan vertailla eri maiden esittävän taiteen vapaan kentän kansallisia erityispiirteitä, taiteilijoiden sosiaalista asemaa, rahoitusjärjestelmiä ja edunvalvontajärjestöjen roolia.
 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselyn avulla tietoa vapaan kentän toimijoilta ympäri Eurooppaa. Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia myös Suomesta!
 
Euroopan maissa esittävän taiteen vapailla kentillä työskentelee hyvin monenlaisia yhteisöjä ja yksittäisiä tekijöitä. Kysely on suunniteltu niin, että siihen voivat vastata erityyppiset toimijat, organisaatioina tai yksittäisinä henkilöinä. Jos edustat useampaa organisaatiota, voit vastata kyselyyn kaikkien edustamiesi tahojen puolesta.
 
Tutkimus antaa lopulta tärkeää tietoa esittävän taiteen vapaiden kenttien yhtäläisyyksistä ja eroista Euroopassa, ja sen tulokset palvelevat vapaan kentän edunvalvontaa ja muita alan sidosryhmiä, jotka voivat hyödyntää tietoja puhuessaan vapaan kentän yhteisöjen puolesta.
 
Kysely on englanninkielinen ja sen täyttämisessä kestää noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 31.1.2021 saakka.
 
Kiitos kun vastaat kyselyyn ja sen kautta edistät esittävän taiteen vapaan kentän asemaa eurooppalaisella tasolla!
 
 
 
Tiedustelut:
Teatterikeskus ry / Kaisa Paavolainen, kaisa.paavolainen (a) teatterikeskus.fi
 

Sinua voisi kiinnostaa

Kysely Tutkimus Ilmoitukset