04.12.2020

Tulitikkuja lainaamassa

Outi Lahtisen väitöstilaisuus

Outi Lahtisen väitöstutkimus Performativity in Theatre or How to Play with a Burned Match
A Study on a Concept, a Theory and a Theatre Production
tarkastetaan Helsingin yliopistossa lauantaina 12.12.2020 klo 10. Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta Zoom-etäyhteyden avulla (tiedot alla).

Vastaväittäjänä prof. emeritus Freddie Rokem (Tel Aviv University) ja kustoksena prof. Hanna Korsberg (HY).

Tilaisuus on etäväitös ja sitä voi seurata zoomissa:
https://helsinki.zoom.us/j/68082499795?pwd=cDBZWmpuNHBJNzlURFloTTZVT0NuUT09
Vaihtoehtoisesti samaan Zoom-tapahtumaan voi liittyä myös seuraavin tiedoin: 
Meeting ID: 680 8249 9795
Salasana: 103545

Kirja on ladattavissa Heldassa, osoitteessa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/321776

Lisätietoja

Outi Lahtinen
outi.lahtinen@helsinki.fi
+ 358 456787065

Väitöskirjan tiivistelmä

Performativity in Theatre or How to Play with a Burned Match
A Study on a Concept, a Theory and a Theatre Production 

Lähestyn väitöskirjassani teatteriesitystä performatiivisuuden näkökulmasta. Performatiivisuuden käsitettä on sekä sovellettu että teoretisoitu monin eri tavoin ja useista eri lähtökohdista. Draaman, teatterin ja esitystutkimuksen aloille performatiivisuus ja Austinin ajattelun pohjalta kehitetty puhetekojen teoria ovat rantautuneet useassa eri vaiheessa ja muodossa, ja niitä on sovellettu moniin eri tarkoituksiin. 

Muotoilen oman tulkintani performatiivisuudesta J. L. Austinin filosofisen ajattelun pohjalta, jota ovat vieneet eteenpäin filosofit Jacques Derrida, Stanley Cavell ja Judith Butler sekä kirjallisuudentutkija Shoshana Felman. Tämän kehityskulun myötä painottuu performatiivisuuden suhde valtaan, normeihin ja konventioihin. Tutkimukseni näkökulmana on, että performatiivisuuden kautta osallistumme sekä kulttuuristen konventioiden ylläpitämiseen että niiden muuttamiseen. 

Austin keskittyi puhetekoihin; omassa tutkimuksessani tarkasteltavana ovat teatterilliset teot. Väitöskirjani esitysanalyyttisessa osuudessa keskityn tutkimaan Kalle Holmbergin Tampereen Työväen Teatteriin ohjaamaa esitystä Tulitikkuja lainaamassa eli elämän ihmeellisyys (2001). Tarkastelen esitystä ja sen taiteellisia ratkaisuja suhteessa teatterin traditioihin ja tyylilajeihin ja tunnistan niissä niin modernin kuin postmodernin sekä eeppisen teatterin ominaispiirteitä.   

Lisäksi paikannan esitystä määrittäviä normeja ja konventioita Tulitikkuja lainaamassa -romaanista tehtyjen sovitusten esitystraditiosta sekä vaihtelevasta suhtautumisesta kirjailija Maiju Lassilaan / Irmari Rantamalaan / Algot Untolaan. Untolan asema sodan hävinneen punaisen puolen marttyyrina oli esityksessä merkittävä tekijä erityisesti koska Tulitikkuja lainaamassa eli elämän ihmeellisyys kuului TTT:n 100-vuotisjuhlaohjelmistoon.  

Tutkimuksen filosofisteoreettisella ja esteettisellä puolella on yhdistäviä tekijöitä, joista ilmeisin on avioliittoteema. Toinen yhdistävä tekijä on lähtötekstien, Austinin luentojen pohjalta kirjaksi kootun How to Do Things with Words -teoksen ja Lassilan Tulitikkuja lainaamassa -romaanin näennäinen helppolukuisuus ja -tulkintaisuus ja niiden tulkintatraditioiden jakaantuminen. Sekä Austinin että Untola/Lassilan asema ja arvostus vaihtelee kontekstien vaihtumisen myötä. Kontekstuaalisten kerrosten tunnistaminen ja niiden vaikutusten erittely onkin tehnyt tutkimuksestani eräänlaista arkeologiaa niin tutkimuksen filosofisteoreettisella kuin sen taiteellisellakin alueella.

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Tapahtumat