Palikkateateria -julkaisu

PALIKKATEATTERIA - menetelmäopas puisten palikoiden maailmaan

Palikoilla rakentamisen kokemus voi herättää ajatuksia, muistoja ja tunteita, jotka saattavat johtaa uusiin oivalluksiin ja keskusteluihin. Palikkateatteri on taiteen kentällä syntynyt visuaalisen teatterin muoto ja menetelmä, jonka keskiössä on eri puulajeista veistetty Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja. Oppaan tarkoituksena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja vuorovaikutukseen eri ikäisten ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kanssa.

Kirjan toimittanut nukketeatteritaiteilija Roosa Halme kokoaa menetelmäoppaassa ajatuksiaan ja kokemuksiaan palikkateatterista erilaisten ihmisten parissa kymmenen vuoden ajalta. Kirjassa kuvataiteilija Kai Ruohonen avaa Ihmisenmuotoisen jälleenrakennussarjan ideaa ja taideterapian professori Matthew Bernier ja psykologi, nukketeatteritaiteilija Marja Susi kertovat palikkateatterin mahdollisuuksista mm. terapeuttisuuteen ja vuorovaikutukseen peilaten.

Palikkateatterin keskiössä on tyhjyys. Tyhjyydessään palikka sisältää samalla täyden potentiaalin olla mitä vain. Katsoja on vapaa näkemään, mitä ikinä mieleen juolahtaa. Elävät veistokset syntyvät ja häviävät, muuttavat muotoaan. Uudelleen rakentaminen ja tuhoaminen, jatkuva mahdollisuuksien virta ja katoavaisuus, ovat aina läsnä palikoiden maailmassa. 

Nukketeatteritaiteen näyttämöiden ohella puiset palikat ja palikkateatteri ovat avanneet ovia osallistavan taiteen, kulttuurihyvinvoinnin ja taiteen terapeuttisuuden suuntaan. Palikat ovat etsineet muotoaan ja merkityksiään useissa hankkeissa yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa, kuten taideterapia, psykologia, toimintaterapia, mielenterveys- ja opetusala, varhaiskasvatus, lastensuojelu ja gerontologia. 

Nyt Sinulla on mahdollisuus ennakkotilata Palikkateatteria - menetelmäopas puisten palikoiden maailmaan julkaisua! Kampanjan tuotot ohjataan kirjan painatuskuluihin (2750€), postituskuluihin ja vastikkeen ollessa esitys, esiintyjän palkkakuluihin,  tekijänoikeuskorvauksiin ja matkakuluihin. 

Kirjan kirjoittamisen on mahdollistanut Taiteen edistämiskeskus.

Kirjassa käytetään ympäristösertifioitua, 100% päällystämätöntä uusiopaperia. Jokaista tilattua kirjaa, esitystä ja palikkasarjaa vastaan KO-KOO-MO suojelee ikimetsää Luonnonperintösäätiön kautta.  

Julkaisun valokuvien rakennelmat ovat rekonstruktioita vuosien varrella palikkateatterityöpajoissa toteutetuista teoksista. Valokuvat on ottanut Jesper Dolgov ja kirjan on taittanut Eveliina Sillanpää.

Palikkateatteria-esityksen kampanjahinnat on määritelty matkakustannukset huomioiden. Esitys on tilattavissa myös muualle Suomeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen annukka@ko-koo-mo.fi.

Lue lisää