Palkkatilastot_2022_4

Palkkatilastoissa nyt 70 toimijan tiedot 

Teatterin, tanssin ja sirkuksen vos-toimijoiden ja Suomen Kansallisteatterin tiedoista koottu palkkatilasto vuodelta 2022 on valmistunut. Tilasto on koottu 1965 päätoimisen työntekijän keskikuukausiansioiden perusteella.

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tuottamien palkkatilastojen piirissä ovat mukana kaikki vos-toimijat ja Suomen Kansallisteatteri eli yhteensä 70 toimijaa; 54 puheteatteria, 14 tanssiryhmää ja -tuotantokeskusta ja kaksi sirkusryhmää. Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen myötä palkkatilastoissa on nyt mukana 12 uutta vos-toimijaa. Palkkatilastot eivät sisällä vapaan kentän toimijoita.
 
Keskiansioiden laskennan pohjana on käytetty säännöllisen työajan kuukausiansiota, johon sisältyvät iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät ja mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät ja muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo marraskuussa 2022. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät. 
 
Teatterin, tanssin ja sirkuksen vos-toimijoilla ja Suomen Kansallisteatterilla keskiansio oli vuoden 2022 marraskuussa 3176,22 €/kk, naisilla 3092,69 €/kk ja miehillä 3257,32 €/kk. Naisten keskiansio oli 164,63 € alhaisempi kuin miesten. Naisten ja miesten välinen ero palkan suuruudessa oli pienin taiteellisen henkilöstön kohdalla, 33,35 €. 
 
Taiteellisen henkilöstön keskiansio oli 3310,16 €/kk, teknisen 2842,93 €/kk, hallinnollisen 3033,19 €/kk ja johtajien 4740,52 €/kk. Teknisen henkilöstön keskiansio ilman mestareita oli 2750,62 €/kk. 
 
Marraskuun 2022 kuukausiansioiden mediaani oli 3060,23 €. 
 
Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keskiansio oli 3192,33 €/kk, ryhmissä ja pienteattereissa 3145,35 €/kk, tanssiryhmissä ja -tuotantokeskuksissa 2976,12 €/kk ja sirkusryhmissä 3 010,00 €/kk. 
 
Vertailu vuoden 2021 keskiansioon osoittaa keskimäärin 2,4 %:n (74,50 € /kk) nousua. 
 
Palkkatilastoissa mukana olevan päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä marraskuussa 2022 oli 1965 työntekijää (2021: 1929), naisia 968 (2021: 957) ja miehiä 997 (2021: 972). Taiteellista henkilöstöä oli 578 (2021: 589) ja teknistä jonkin verran enemmän, 874 (2021: 851) työntekijää. 
 
Työntekijöiden keski-ikä oli 46,9 vuotta; naisilla 46,5 ja miehillä 47,3 vuotta. Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keski-ikä oli 47,5 vuotta, ryhmissä ja pienteattereissa 45,2, tanssiteattereissa 40,3 ja sirkusryhmissä 44,8 vuotta. 
 
 
 
Tilastoja koskevat tiedustelut: 
TINFO / tilastonlaatija Piia Volmari, piia.volmari (a) tinfo.fi 
 

Lue lisää Esittävän taiteen tilastoihin sisältyvistä palkkatilastoista ja katso graafit: 
 

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Uutiset