Palkkatilastokysely marraskuulta 2021

Lähetämme kaikille valtionosuuden piirissä oleville teattereille ja Suomen Kansallisteatterille palkkatilastokyselyn, jonka pyydämme täyttämään huolellisesti.
Tietoja käytetään luottamuksellisesti ja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Teatterialan työmarkkinajärjestöt saavat tiedoista kootut sovitut tilastoraportit ja Esittävän taiteen tilastot -julkaisussamme julkaistaan keskiansiotilastot ammattinimikkeittäin ja teattereittain.
Toimitamme tiedot myös Tilastokeskukselle konekielisessä muodossa.

EXCEL-TIEDOSTON TÄYTTÄMISOHJEET

Excel-lista viime vuoden tiedoista lähetetään turvasähköpostilla.
Listaan merkitään palkkatiedot marraskuulta 2021 ja lisäksi mahdollisesti muuten muuttuneet tai virheelliset tiedot kunkin henkilön kohdalle. Huom. Täytäthän sarakkeet D (syntymäaika) ja E (hetu) kaikista henkilöistä.
Listassa on myös henkilöitä, joiden työsuhde on päättynyt ja nämä rivit voit kokonaan poistaa tiedostosta. Uusien työsuhteiden tiedot pyydämme listan perään tyhjille riveille.
Huom. sarakkeissa T (Kuukausipalkka) ja AB (Säännöllisen työajan ansio) on kaavat.
Palkkakysely koskee vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä.

KOKONAISPALKKA/KOKONAISTYÖAIKASOPIMUS

Palkkatilastokyselyssä on kysymyksiä, jotka liittyvät kokonaispalkkaan/kokonaistyöaikasopimukseen (sarakkeet N-Q). 

TAUSTAA: Teatterialan työehtosopimuksen mukaan (Liite 12, 1-4 §) teatterissa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, työntekijän tehtävistä ja palkasta kokonaistyöaikasopimuksella. Sopimuksella voidaan sopia, ettei työntekijälle makseta iltatyölisiä, lauantai- tai aattopäivien korvauksia eikä yötyölisiä, vaan nämä korvataan erikseen sovittavalla tavalla työntekijän kuukausipalkassa, ns. kokonaispalkassa. Kokonaispalkasta sovittaessa otetaan huomioon iltatyölisät, lauantai- tai aattopäivien korvaukset, yötyölisät, tehtävän vaativuusasteen nousu, lisääntyvä työajan jousto. 

TOTEUTUS EXCEL-KYSELYSSÄ: Sarakkeeseen N merkitään 1, jos palkansaajalla on kokonaistyöaikasopimus. Jos palkansaajalla ei ole kokonaistyöaikasopimusta, sarakkeita N-Q ei tarvitse täyttää. Sarakkeeseen O merkitään, millä prosentilla kokonaistyöaikasopimus on tehty. Sarakkeeseen P merkitään kuukausikohtainen kokonaispalkkalisän määrä, joka koskee seuraavia: iltatyölisät, lauantai- tai aattopäivien korvaukset, yötyölisät. Sarakkeeseen Q merkitään kuukausikohtainen kokonaispalkkalisän määrä, joka koskee seuraavia: tehtävän vaativuusasteen nousu, lisääntyvä työajan jousto. Huom. sarakkeiden P ja Q summa vastaa sarakkeeseen O merkittyä kokonaispalkkalisäprosenttia

Jos tiedossanne ei ole tarkkoja kokonaispalkkalisämääriä, jotka pyydetään sarakkeisiin P ja Q, voitte jättää ne tyhjiksi ja laittaa kokonaispalkkalisän määrän sarakkeeseen S (Muut kuukausipalkkaan sisätyvät lisät), kuten aikaisemmissa tilastokyselyissä tehtiin.

Jos palkansaajalla ei ole kokonaistyöaikasopimusta, sarakkeita N-Q ei tarvitse täyttää.

Korjattu ja täydennetty Excel-tiedosto pyydetään palauttamaan turvapostin ”vastaa” -toiminnolla viimeistään perjantaina 10.12.2021.

TURVAPOSTIN KÄYTTÖOHJE VASTAANOTTAJALLE

Sinulle lähetetystä turvapostiviestistä tulee ilmoitus omaan normaaliin sähköpostiisi. Avaa viesti ja klikkaa siinä olevaa linkkiä. Syötä lähettäjän ilmoittama salasana => turvapostiviesti avautuu. Avaa / tallenna mahdolliset liitteet.

Voit vastata ”vastaa”-toiminnolla. Kirjoita viesti ja liitä liite/liitteet. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä.

Täyttöohjeet, ammattinimikkeet ja ammattinumerot kunnallisille ja yksityisille teattereille sekä printtiversio lomakkeesta ohessa pdf-tiedostoina:

Palkkatilasto-excelin täyttöohjeet

Kunnallisten teattereiden ammattinimikkeet ja ammattinumerot

Yksityisten teattereiden ammattinimikkeet ja ammattinumerot

Printtiversio palkkatilastolomakkeesta (käytä tätä vain, jos haluat printata tyhjän lomakkeen, täyttää sen käsin ja lähettää postitse)