Palkkatilastokysely marraskuulta 2023

Lähetämme kaikille valtionosuuden piirissä oleville toimijoille ja Suomen Kansallisteatterille palkkatilastokyselyn, jonka pyydämme tarkastamaan ja täyttämään huolellisesti.
Tietoja käytetään luottamuksellisesti ja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Alan työmarkkinajärjestöt saavat tiedoista kootut sovitut tilastoraportit ja Esittävän taiteen tilastot -julkaisussamme julkaistaan keskiansiotilastot ammattinimikkeittäin ja toimijoittain.
Toimitamme tiedot myös Tilastokeskukselle konekielisessä muodossa.

EXCEL-TIEDOSTON TÄYTTÄMISOHJEET

Excel-lista viime vuoden tiedoista lähetetään turvasähköpostilla.
Listaan merkitään palkkatiedot marraskuulta 2023 ja lisäksi korjataan mahdollisesti muuten muuttuneet tai virheelliset tiedot kunkin henkilön kohdalle. Uusien työsuhteiden tiedot pyydämme listan perään tyhjille riveille.

Huom. Täytäthän sarakkeet D (syntymäaika) ja E (hetu) kaikista henkilöistä.
Listassa voi olla myös henkilöitä, joiden työsuhde on päättynyt ja nämä rivit voit kokonaan poistaa tiedostosta.
Huom. sarakkeissa T (Kuukausipalkka) ja AB (Säännöllisen työajan ansio) on kaavat.
Palkkakysely koskee vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä.

"UUDET" AMMATTINIMIKKEET JA -NUMEROT

Ammattinimike- ja numerolistaan on tullut muutama lisäys. Aikaisemmin skenografi-nimikkeen alle tilastoidut lavastaja ja pukusuunnittelija on eroteltu omiksi nimikkeiksi. Myös yhdistelmänimike (lavastaja-pukusuunnittelija, pukusuunnittelija-lavastaja, skenografi) on valittavissa, jos erottelua ei voi tehdä. Aikaisemmin valo- ja äänisuunnittelija on ollut yksi nimike, nyt valosuunnittelija ja äänisuunnittelija on eroteltu omiksi nimikkeiksi. Myös yhdistelmänimike valo- ja äänisuunnittelija on valittavissa. Lisäksi videosuunnittelija on lisätty nimikkeisiin. Hallinnolliseen henkilöstöön on lisätty yleisötyöntekijä omaksi nimikkeeksi. Kyseisten nimikkeiden ammattinumerot on korjattu toimijoille lähetettyihin edellisvuoden tietoihin, jos se on ollut mahdollista, mutta kannattaa käydä nämä nimikkeet tarkasti läpi omasta excelistä.

Lyhyesti, muutokset ylläolevissa nimikkeissä ovat seuraavat (täydelliset ammattinumerolistat ovat alempana liitteinä):

33229/23229 lavastaja
33230/23230 pukusuunnittelija
33231/23231 skenografi, lavastaja-pukusuunnittelija, pukusuunnittelija-lavastaja (yhdistelmänimike)

33232/23232 valosuunnittelija-äänisuunnittelija, äänisuunnittelija-valosuunnittelija, valo- ja videosuunnittelija (yhdistelmänimike)
33233/23233 valosuunnittelija
33234/23234 äänisuunnittelija
33235/23235 videosuunnittelija

32218/22218 yleisötyöntekijä

KOKONAISPALKKA/KOKONAISTYÖAIKASOPIMUS

Palkkatilastokyselyssä on kysymyksiä, jotka liittyvät kokonaispalkkaan/kokonaistyöaikasopimukseen (sarakkeet N-Q). 

TAUSTAA: Teatterialan työehtosopimuksen mukaan (Liite 12, 1-4 §) teatterissa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, työntekijän tehtävistä ja palkasta kokonaistyöaikasopimuksella. Sopimuksella voidaan sopia, ettei työntekijälle makseta iltatyölisiä, lauantai- tai aattopäivien korvauksia eikä yötyölisiä, vaan nämä korvataan erikseen sovittavalla tavalla työntekijän kuukausipalkassa, ns. kokonaispalkassa. Kokonaispalkasta sovittaessa otetaan huomioon iltatyölisät, lauantai- tai aattopäivien korvaukset, yötyölisät, tehtävän vaativuusasteen nousu, lisääntyvä työajan jousto. 

TOTEUTUS EXCEL-KYSELYSSÄ: Sarakkeeseen N merkitään 1, jos palkansaajalla on kokonaistyöaikasopimus. Jos palkansaajalla ei ole kokonaistyöaikasopimusta, sarakkeita N-Q ei tarvitse täyttää. Sarakkeeseen O merkitään, millä prosentilla kokonaistyöaikasopimus on tehty. Sarakkeeseen P merkitään kuukausikohtainen kokonaispalkkalisän määrä, joka koskee seuraavia: iltatyölisät, lauantai- tai aattopäivien korvaukset, yötyölisät. Sarakkeeseen Q merkitään kuukausikohtainen kokonaispalkkalisän määrä, joka koskee seuraavia: tehtävän vaativuusasteen nousu, lisääntyvä työajan jousto. Huom. sarakkeiden P ja Q summa vastaa sarakkeeseen O merkittyä kokonaispalkkalisäprosenttia

Jos tiedossanne ei ole tarkkoja kokonaispalkkalisämääriä, jotka pyydetään sarakkeisiin P ja Q, voitte jättää ne tyhjiksi ja laittaa kokonaispalkkalisän määrän sarakkeeseen S (Muut kuukausipalkkaan sisätyvät lisät), kuten aikaisemmissa tilastokyselyissä tehtiin.

Jos palkansaajalla ei ole kokonaistyöaikasopimusta, sarakkeita N-Q ei tarvitse täyttää.

Korjattu ja täydennetty Excel-tiedosto pyydetään palauttamaan turvapostin ”Vastaa Turvapostilla” -toiminnolla viimeistään maanantaina 11.12.2023.

TURVAPOSTIN KÄYTTÖOHJE VASTAANOTTAJALLE JA VASTAAMINEN

Sinulle lähetetystä turvapostiviestistä tulee ilmoitus omaan normaaliin sähköpostiisi. Avaa viesti ja klikkaa siinä olevaa linkkiä. Syötä lähettäjän ilmoittama salasana => turvapostiviesti avautuu. Avaa / tallenna mahdolliset liitteet. Viesti on ensimmäisen avaamisen jälkeen luettavissa vain 14 päivää.

Voit vastata vain kirjautumalla sisälle turvapostiin em. salasanalla. Käytä sivun alalaidassa ”Vastaa Turvapostilla”-toimintoa. Kirjoita viesti ja liitä liite/liitteet. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä.

Jos turvapostiviestin linkki on vanhentunut, etkä pääse vastaamaan viestiin, ota yhteyttä: piia.volmari(at)tinfo.fi, niin saat ohjeet viestin lähettämiseen.

Täyttöohjeet, ammattinimikkeet ja ammattinumerot kunnallisille ja yksityisille toimijoille sekä printtiversio lomakkeesta ohessa pdf-tiedostoina:

Palkkatilasto-excelin täyttöohjeet

Kunnallisten toimijoiden ammattinimikkeet ja ammattinumerot

Yksityisten toimijoiden ammattinimikkeet ja ammattinumerot

Printtiversio palkkatilastolomakkeesta (käytä tätä vain, jos haluat printata tyhjän lomakkeen, täyttää sen käsin ja lähettää postitse)