06.04.2022

Globus

Avoin haku Pohjoismaisen kulttuurirahaston Globus-hankkeessa avautuu pian

Kansainvälisen taide- ja kulttuuriyhteistyön sekä taiteen rajoja ylittävän luonteen vahvistaminen on entistä tärkeämpää epävakaassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, mutta edellyttää myös uudenlaista ja aiempaa monitasoisempaa lähestymistapaa.

Pohjoismainen kulttuurirahasto on osana suurta Globus-hankettaan kehittämässä uutta monivuotista tukiohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille mahdollisuuksia kehittää monialaisia ja pitkäkestoisia globaaleja yhteistyöprojekteja ja verkostoja.

Ohjelman kehittämisessä hyödynnetään hankkeen ensimmäisen kahden vuoden aikana kerättyä tietoa ja kokemuksia. Globus-hanke on tähän asti sisältänyt Globus Opstart -osaohjelman sekä useita pilotti- ja kumppanuushankkeita kansainvälisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Vaikka Covid-19 pandemia on vaikuttanut merkittävästi hankkeen toteutukseen, on Globus silti osoittautunut tärkeäksi ja kysytyksi aloitteeksi, joka on pystynyt vahvistamaan taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia rakentaa yhteyksiä erilaisten ammatillisten ja kulttuuristen toimintaympäristöjen välillä aikana, jolloin kansakunnat käpertyvät yhä enemmän itseensä.

- Olemme kokeneet tarpeelliseksi kehittää aiempaa joustavampia ja dynaamisempia ratkaisuja taiteilijoiden toiminta- ja työskentelymahdollisuuksien tukemiseksi maailmassa, joka on entistä monimutkaisempi, arvaamaton sekä globaalien prosessien ja mullistuksien muovaama. Haluamme tässä kehitystyössä siksi myös miettiä uudelleen joitakin niitä määritelmiä ja perusteita, jotka ovat pitkään muokanneet tapaamme ymmärtää ja tukea kansainvälisiä kulttuuriyhteistyötä pohjoismaisissa konteksteissa, sanoo Anni Syrjäläinen, Globus-ohjelman kehittämisestä vastaava erityisasiantuntija.

Näkökulmia Pohjoismaiden ulkopuolelta

Uusi Globus-ohjelma on suunnattu taide- ja kulttuurialan laajoille yhteistyöprojekteille, jotka toiminnassaan ylittävät kulttuurisia, maantieteellisiä ja ammatillisia rajoja. Yhtenäisen kansallisen tai pohjoismaisen lähtökohdan sijaan tavoitteena on tukea monialaista yhteistyötä ja verkostoja, joissa kehitetään uudenlaista vuoropuhelua ja tarkastellaan yhteyksiä erilaisten paikallisten kontekstien välillä osana globaalia toimintakenttää.

Monipuolisten tulokulmien varmistamiseksi rahasto on ensimmäistä kertaa perustamassa kansainvälistä asiantuntijaryhmää, joka tuo ohjelman kehittämiseen mukaan näkökulmia eri puolilta maailmaa.

Lopulliset kriteerit ja hakutiedot on tarkoitus julkaista toukokuussa.

Globus-ohjelmassa tuettavat projektit valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta kesän ja syksyn 2022 aikana. Ensimmäinen vaihe toteutetaan avoimena hakuna, minkä jälkeen osa hakijoista kutsutaan kehittämään lopullinen projektiehdotus. Tuettujen projektien välille on tulevaisuudessa suunnitteilla erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa kokemusten vaihto ja vuoropuhelu niin projektien kuin mukana olevien toimijoiden ja rahaston välillä
 

Tietoa Globus-hankkeesta

Pohjoismaisen kulttuurirahaston Globus-hankkeen 2020-2024 taustalla on kasvava tarve kehittää uusia tapoja tukea ja vahvistaa kulttuuri- ja taidealan kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tarjota taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille uusia mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaisittain globaalin näkökulman pohjalta ja hakea tukea Pohjoismaiden ulkopuolisiin projekteihin aiempaa vapaammilla ehdoilla.

Toisin kuin rahaston muissa tukiohjelmissa, Globus ei sisällä vaatimusta pohjoismaiden välisesta yhteistyöstä. Sen sijaan tukea myönnetään projekteille, joita ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään Pohjoismaissa.

Lue lisää

Lisätietoja Anni Syrjäläinen, vanhempi erityisasiantuntija, annsyr@norden.org.

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Avoimet haut