Pohjoismaisia apurahoja ja avustuksia

Pohjoismaistenkin yhteistyöhankkeiden taustalla on pitkäjänteinen suunnittelu- ja ennakkovalmistelutyö. Avustusten ja apurahojen hakeminen kannattaa toteuttaa erillisissä osissa. Tarkista aina avustus- ja apurahahakuajat alkuperäiseltä myöntäjätaholta.

Ensin haetaan apurahaa esimerkiksi hankkeen kehittämistyön matkoihin (esimerkiksi ohjaaja, tuottaja), sitten ensimmäiseen tuotantovaiheeseen (esimerkiksi yhteiset työpajat) ja myöhemmin laajempaan yhteistuotantoon (esimerkiksi ensi-illat eri maissa ja kiertue).

Yksittäisiin vierailukutsuihin on tietenkin reagoitava nopeammin. Tutustukaa alla mainittujen rahastojen toimintaperiaatteisiin ja valitkaa huolella omiin tarkoituksiinne sopivat tukiohjelmat.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen päämaja sijaitsee Helsingissä. Se tukee kaikkien taidealojen hankkeita ja myöntää henkilökohtaisia apurahoja. Kulttuuripiste, Nordisk kulturkontakt on keskeisin kansainvälisen liikkuvuuden tukija pohjoisessa Euroopassa.

Kulttuuri- ja taideohjelma keskittyy yhteistuotantojen ja erilaisten taideprojektien sekä osaamisen (työpajat, seminaarit, kurssit) tukemiseen. Rahoitusta voi hakea tuotantoprosessin eri vaiheisiin: tutkimukseen, tuotantoon ja esittämiseen. Arviointikriteereihin ja edellisten hakujen myöntöpäätöksiin kannattaa perehtyä. Tuettavissa kulttuurihankkeissa pitää olla aina mukana vähintään kaksi pohjoismaata ja muita maita.

Liikkuvuusohjelmasta voivat matka- ja oleskeluapurahoja hakea kaikki eri taidealojen ammattilaiset ja erilaiset verkostot. Huom! Yksityishenkilön tai ryhmän (maks. 6 hlöä – matkustettava mennen tullen yhtenä ryhmänä) ensimmäinen mahdollinen matkustuspäivä on kaksi kuukautta hakuajan päättymisen jälkeen. Tukisumma määräytyy kiinteän päivärahan sekä kiinteän keskimääräisen matka-apurahan mukaan sekä matkustuspäivien ja määränpään mukaan. Päiväraha- ja matka-apurahataulukot löytyvät sivun alareunasta.

Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä verkostotukea hakevaan uuteen verkostoon pitää kuulua vähintään kolme kumppania, jotka ovat esimerkiksi vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta, Grönlannista, Färsaarilta, Ahvenanmaalta tai Baltian maasta. Liikkuvuusohjelmasta myönnetään avustuksia myös olemassa oleville residenssikeskuksille.

Pohjoismailla on myös kahdenvälisiä kulttuurivaihtorahastoja. Islantilais-suomalainen, suomalais-ruotsalainen, suomalais-tanskalainen ja suomalais-norjalainen kulttuurirahasto jakavat vuosittain pieniä matka-apurahoja yksityisille henkilöille tai pienille ryhmille. Edellä mainituista tarjoaa lisätietoa Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Laajemmissa pohjoismaisissa yhteistyöhankkeissa, joissa on mukana vähintään kolme Pohjoismaata tai niiden itsehallintoaluetta (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti) tai Baltian maata (Viro, Latvia, Liettua), avustaa Pohjoismainen Kulttuurirahasto. Rahastolla on neljä vuotuista hakukierrosta.

OPSTART-apurahalla halutaan tukea ideointivaihetta, jonka tavoitteena on uudenlaisen pohjoismaisen yhteistyön syntyminen innovatiivisen taide- tai kulttuuriprojektin ympärille.

OPSTART-tuen avulla voit parantaa projektisi laatua. Sinulla on oltava pitkäntähtäimen projekti-idea ja selkeä kuva siitä, minkälaisia toimijoita haluat saada mukaan projektiisi. Et siis voi hakea OPSTART-tukea pienempien ja jo valmisteltujen projektien toteuttamiseen.

Käynnistystuella ei ole hakuaikoja. Rahasto ottaa hakemuksia vastaan läpi vuoden, ja vastauksen saa sähköpostitse 20 päivän kuluessa. Tarkemmat tiedot: https://opstart.nordiskkulturfond.org/fi/

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitealla (NORDBUK) on oma tukiohjelmansa ja se neuvoo Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisissa asioissa.

HUOM!

Ota käyttöön TINFOn apurahavahti! Sinun tarvitsee antaa vain sähköpostiosoitteesi. Apurahavahti auttaa pysymään kärryillä apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta.