06.10.2020

Viides prekariaattipäivä: Taiteilija digitaalisissa konteksteissa 20.10.2020 klo 9-16

Viides Prekariaattipäivä järjestetään 20.10. klo 9-16 ITAK-näyttämöllä Kuopiossa ja verkossa. Teemana on Taiteilija digitaalisissa konteksteissa, ja järjestäjinä ovat tuttuun tapaan Taiteen edistämiskeskus ja Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK). Puhujiksi ja työpajojen vetäjiksi on kutsuttu esittävien alojen ammattilaisia, jotka toimivat kukin eri tavoin digitaalisissa konteksteissa. Koronaturvallisuuden niin vaatiessa päivä voidaan järjestää kokonaan etäyhteyksin. Tästä tiedotetaan erikseen.

Aamupäivällä kuullaan puheenvuoroja työskentelystä uusiksi mielletyissä konteksteissa. Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa digitaalisuus on noussut laajalti esiin, ja sitä käsitelläänkin nyt esityksen ympäristönä ja työn toteuttamisen muotona. Puheenvuorojen lisäksi varataan aikaa yleisökysymyksille ja yhteiselle keskustelulle. Iltapäivän työpajoihin osallistuvilla on mahdollisuus pohtia erilaisissa ympäristöissä toimimisen mahdollisuuksia yhdessä puhujien ja toistensa kanssa.

Prekariaattipäivä on maksuton ja avoin kaikille esittävien alojen taiteilijoille, opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille sekä tuottajille. Rajallisen paikkamäärän vuoksi pyydämme sitovat ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen itak@itak.fi 12.10. mennessä. Ilmoitathan samalla, osallistutko sekä aamu- että iltapäivään, sekä kumpaan työpajaan haluat osallistua. Tilaisuus striimataan ja tarvittavat etäyhteyslinkit lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma ja puhujatiedot

Prekariaattipäivä-sarja lähti liikkeelle osana Pärjäämisen filosofia -projektikokonaisuutta, ja sen tavoitteena on ravita yksittäisen taiteilijan työelämätaitoja. Puhujiksi kutsutaan kokemusasiantuntijoita, jotka ovat itsekin olleet tai ovat yhä samalla polulla; he tietävät siis, mistä (kaikesta) pärjäämisessä on kyse ja ovat valmiita kertomaan omista ratkaisuistaan kollegiaalisessa hengessä. Päivien teemat perustuvat esittävien taiteiden tekijäkentältä kerättyyn palautteeseen ja toivomuksiin.

Lisätiedot: läänintaiteilija Kati Andrianov puh. 0295 330 883

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat