05.12.2018

Children and Other Radicals

Rahan ruumis

Olemme itse sulkeneet itsemme rahan maailman ulkopuolelle. Emme halua tarkemmin tutustua mihinkään niin mutkikkaaseen, paperinmakuiseen ja moraalittomaan kuin raha. Silti juuri nyt meidän jokaisen olisi ensiarvoisen tärkeätä päästä perille rahan liikkeistä ja talouden rakenteista. Vain sillä tavoin meistä tulee täysivaltaisia kansalaisia. Näin kirjoittaa performanssiryhmä Oblivian taiteellinen johtaja Annika Tudeer tekstissään, jossa hän kannustaa ruumiillistamaan rahan.

Oblivia tekee sen Children and Other Radicals -esityksessään. Siinä esiintyvät Inflaatio, Lainat, Valuuttakurssi, Vienti ja Kuluttaja. Oblivialaiset yhdessä lasten kanssa ruumiillistuvat rahaksi ja erilaisiksi talouden ilmiöiksi antaen niille äänen ja olomuodon.
 

Palautatte vaihdon välineen takaisin konkreettiseksi ruumiiksi. Miksi tämä on mielestäsi tärkeää Annika Tudeer?

Ruumillistamalla rahaan liittyvät käsitteet ymmärrämme niitä aivan uudella tavalla. Me omaksumme niitä kirjaimellisesti meidän fyysisyyteen, kehoomme. Ja siten tulemme osaksi tätä/sitä maailmaa.

Esityksen aiheet, raha ja taloudelliset rakenteet ovat väylä päästä tasa-arvoiseen olemiseen näyttämöllä, demokratiaan. Lapset ja me aikuiset taiteilijat olemme tietysti eriarvoisessa asemassa suhteessa rahaan. Mutta meitä yhdistää se että emme ymmärrä kovin paljon finanssimarkkinoista ja rahan liikkeistä.
 

Esityksessä Children and Other Radicals rahatalouden käsitteiden personoinnin avulla pyritte tekemään käsitettävää sellaisesta, josta lapset ja osa yhteiskunnan jäsenistä on jäänyt tai jättäytynyt ulkopuolelle. Miten käsitteellisestä tulee ruumiillista teidän käsittelyssänne?

AT: Oblivian töissä ruumillistetaan aina isoja teemoja kuten luontoa, teknologiaa tai viihdettä ja leikitään niiden kanssa. Jaamme ja improvisoimme havaintojemme pohjalta, jolloin syntyy syvä ruumiillinen ymmärrys tematiikasta, ja samalla riisutaan käsitteet kaikesta niitä ympäröivästä mystiikasta. Abstraktien asioiden annetaan tulla osaksi meitä henkisinä ja fyysisinä olentoina: mielikuvien, vapaiden assosiaatioiden, liikkeiden ja äänien kautta.  

Tämä esitys voi levittää iloista anarkistista asennetta rahaan.

Children ja Other Radicalsissa kokeiltiin miltä finanssimarkkinat kuulostavat, millainen on derivaatan ääni, miten algoritmit liikkuvat, miten eri kansantalouden osalueet liikkuvat suhteessa toisiin: indeksi, suhdanteet, verot, vienti jne. Kun työskentelee tällä lailla: ruumiillistaa, kopioi ja jakaa keskenenään, siis seurustelee talousterminologian kanssa niin ulkopuolisuuden tunne häviää. Myös systeemien ulkopuolelle jäämisen tunne häviää. Tulee osaksi tätä yhteiskuntaa vahvemmin. Tulee vahvemmaksi kansalaiseksi.

Ruumillistamalla markkinat ja talouden rakenteita ja sanastoa vahvistuu kansalaisena.
 

Eikö ole luonnollista, että monelle raha on epämieluisa puheenaihe juuri sen puutteen takia? Millaista apua ruumiiksi tulevasta rahan käsitteestä on rahattomalle kansalaiselle?

AT: Rahaan liittyy myös tunteita kuten häpeä ja hybris. Hävettää jos ei ole rahaa. Mutta tulee myös riemun tunne kun kuvittelee isot määrät rahaa.

Lapsilla voi olla kauhea häpeä ja ulkopuolisuuden tunne. Heillä joilla on vähemmän, ovat hyvin tietoisia rahan merkityksestä ja myös huolissaan. Raha tai rahan puute leimaavat heidän elämänsä, ja pelko on siitä, että vanhempien rahat loppuvat. Mutta pitää myös muistaa että joskus vanhemmat ovat niin kiirellisiä tienamaan rahaa, että heillä ei ole aikaa lapsille. Tämä pätee niin varakkaissa kuin vähemmän varakkaissa perheissä. Raha vaikuttaa paljon lasten maailmaan, mutta he eivät pääse vaikuttamaan siihen. Kuitenkin tekemällä taidetta rahasta ja pohtimalla sitä yhdessä, rahasta tulee myös konkreettisempi.

Tuntuu siltä, että digitalisaatio, sosiaalinen media ja myös yhteiskunnan vahva painotus markkinoihin vierannuttaa meitä toisistaan, yhteisöstä ja nakertaa ihmisten keskenäistä luottamusta. Tässä esityksessä etsimme ja valmistamme vastamyrkkyä tälle toiminnalle näyttämällä esimerkkiä miten maallikko voi käsitellä aihetta ihan vapaasti. Kysymättä keneltäkään lupaa ja tehdä just niin kuin lystää. Suhtautuminen rahaan on pelokas ja kunniottava. Siinä on jotain hyvin feodaalista. 

Tämä esitys voi levittää iloista anarkistista asennetta rahaan. Voimaannuttaminen tapahtuu kun tarttuu omatoimisesti tähän pyhään lehmään. Suosittelen sitä vahvasti kaikille. Siinä lomassa voi jopa innostua seuraamaan talousuutisia ja näkemään isompia kokonaisuuksia, ja se on aina hyvästä.
 

Alkuperäisessä esitysversiossa kanssatekijöinä esiintyvät lapset olivat Helsingistä, nyt Saksan Essenistä. Kun kerran ryhdyitte tällaisen monisyisen asian selittämiseen näyttämöruumiiden ja esityksen keinoin, onko merkitystä enää sillä, millaisesta kulttuuripiiristä tai kielitaustasta nämä 10-16 -vuotiaat lapset tulevat?

AT: Ei ole. Aihe on hyvin ylikansallinen (he-he) ja koskettaa kaikkia lapsia ja aikuisia riippumatta siitä, mistä he tulevat. Meidän Essenin lapsilla on osittain toisenlaiset kokemukset rahasta kuin lapsilla Helsingissä. Mutta kummatkin lapsiryhmät kummastelevat samoja asioita ja pohtivat varallisuuden epäoikeudenmukaista jakoa maailmassa.

 

TINFO / Sari Havukainen 5.12.2018

***

Esitystaideryhmä Oblivian Children and Other Radicalsin Suomen ensi-ilta nähtiin Helsingin juhlaviikoilla elokuussa, jolloin esityksessä oli mukana viisi helsinkiläistä Steiner-koulun oppilasta. Children and Other Radicals saa jatkoa Essenissä, Saksassa 15.-16.12.2018. Essenin jälkeen teos jatkaa FTT Düsseldorfissa tammikuussa 2019.

Lue tästä tarkemmin