04.05.2016

Riihimäen Teatteri Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Riihimäen Teatteri Oy on antanut 4.5.2016 työntekijöilleen neuvotteluesityksen yhteistoimintamenettelyyn. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 9.5.2016.

Yhtiön rahoituksessa vuodelle 2017 on merkittävä vaje, jonka vuoksi kulurakennetta ja toimintatapoja joudutaan arvioimaan kriittisesti. Neuvottelut koskevat tästä johtuvaa tarvetta henkilöstövähennyksiin. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä.

Yhtiön tulorahoitus vuodelle 2017 on noin 100 000 euroa pienempi kuin budjetoidut menot.

Yhteistoimintaneuvotteluista antaa lisätietoja Riihimäen Teatteri Oy:n toimitusjohtaja Matti Arnkil (matti.arnkil(a)riihimaenteatteri.fi tai 050 467 0276)

www.riihimaenteatteri.fi