20.01.2022

SKR: Tammikuun haku

SKR: Tammikuun haku ja maakuntarahastojen apurahinfotilaisuus

Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.
 

Maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden Zoomilla 27.1.2022 klo 15-17. Osallistumaan pääsee oheisesta linkistä webinaarin alkaessa: https://us06web.zoom.us/j/83973490158

Taidetta kaikille -apurahat pitkäjänteisiin hankkeisiin

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha on nykyään nimeltään Taidetta kaikille. Apurahan tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa erilaiset laitokset ja tuki- ja palveluasumisyksiköt.

Maakuntarahastoista Tammikuun haun yhteydessä haettavan Taidetta kaikille -apurahan minimisumma on 10 000 euroa. Tavoitteena on, että rahoitettavat hankkeet ovat pitkäjänteisiä, jolloin toiminnalla olisi mahdollisimman suuri vaikutus yleisöön. Kohtaamisten määrä on toiminnassa ratkaisevaa: työskentelyn tulee tapahtua joko useiden yleisöjen kanssa tai yhden kohderyhmän kanssa pitkäkestoisesti.

Uudenmaan rahasto jakaa jatkossa apurahoja vain joka toinen vuosi

Koska kilpailu apurahoista on Uudellamaalla poikkeuksellisen kova, hoitokunta on päätynyt jakamaan apurahoja joka toinen vuosi, jolloin jaettavaa on kaksinkertainen määrä. Tammikuun 2022 haussa Uudenmaan rahasto jakaa 1 260 000 euroa, seuraavan kerran Uudenmaan rahaston apurahoja voi hakea Tammikuun 2024 haussa. Uusmaalaisilla kuten muillakin hakijoilla on edelleen mahdollisuus hakea apurahoja vuosittain myös Lokakuun hausta.

Uudenmaan rahasto myöntää apurahoja kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin. 

Maakuntien erityisapurahat

Maakuntarahastoilla on vuosittain jaossa myös erityisapurahoja. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan rahastolla on jaettavana uusi Puhu rohkeasti suomea! -apuraha, joka myönnetään taiteellisen tai tieteellisen työskentelytuen lisäksi suomen kielen opiskeluun. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja sitä haetaan omana kuluapurahana tai työskentelyapurahan yhteydessä samalla hakemuksella.

Etelä-Savon rahasto jakaa enintään 100 000 euron suurapurahan metsätieteisiin. Hakemukset voivat käsitellä metsätieteitä eri näkökulmista, esim. metsien ekologiaa, ilmastonmuutosta tai metsävarojen kestävää käyttöä.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rahastot puolestaan jakavat yhteisen, niin ikään korkeintaan 100 000 euron suurapurahan ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin. Apuraha myönnetään eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.  

Lue lisää Tammikuun hausta Suomen Kulttuurirahaston sivulta

Löydä lisää avustuksia TINFOn Apurahavahdista

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Tapahtumat