30.09.2020

Sateenkaarihistoriakuukautta vietetään marraskuussa

På svenska nedan

Suomen sateenkaarihistoriakuukautta vietetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Sen tavoitteena on nostaa esiin ja tehdä näkyväksi historiaa lhbtiq -näkökulmasta. Jotta tämä kulttuuriperintö tulisi paremmin näkyviin haastamme sinut ja edustamasi tahon mukaan viettämään sateenkaarihistorian kuukautta.

Sateenkaarihistoriakuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus, johon voi osallistua monella tavalla. Voit osallistua sateenkaarihistorian kuukauteen esimerkiksi järjestämällä tapahtuman omassa organisaatiossasi tai verkossa tai viestimällä kuukaudesta omissa viestintäkanavissasi.

Osallistumisen tapoja:
- järjestä näyttely, tapahtuma tai työpaja omassa organisaatiossasi
- järjestä teemaopastus
- järjestä webinaari tai verkko-opastus
- julkaise artikkeli
- jaa ja tuo esiin edustamasi organisaation aineistoja omissa tiloissa tai verkossa/sosiaalisessa mediassa
- jaa tietoa sateenkaarihistoriakuukaudesta omissa sosiaalisen media kanavissa hashtageilla #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistoriskmånad #queerhistorymonth ja Facebook -sivuilla: www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi

Kokonaisuus toteutetaan osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Sateenkaarihistoriakuukauden omat nettisivut ovat työn alla ja julkaistaan lokakuun aikana. Tapahtumaa järjestää Sateenkaarihistorian ystävät ry yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Ohjelmaa koordinoi vuonna 2020 Työväenmuseo Werstas, yhteyshenkilönä museonjohtaja Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

Ohjelma julkaistaan lokakuussa avattavilla Sateenkaarihistorian ystävät ry:n verkkosivuilla ja Facebookissa www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi

Ilmoita oma tapahtumasi mukaan Sateenkaarihistoriakuukauteen ja kerro ainakin alla olevat tiedot tapahtumastasi.  

Tapahtuman yhteyshenkilö ja järjestävä taho: nimi, sähköposti, puhelinnumero?
Miten tapahtuma/toiminta liittyy Sateenkaarihistoriakuukauteen?
Tapahtuman/toiminnan otsikko?
Lyhyt kuvailu tapahtumasta?
Alkamis- ja päättymisaika?
Tapahtuman/toiminnan paikka (osoite- ja saapumistiedot)?
Verkkotapahtumasta esim. lähetyksen nettisivun osoite?
Hinta kävijälle/maksuton?
Kieli?
Saavutettavuus (esteetön tila, esteetön wc, induktiosilmukka jne)?
Tapahtuman/toiminnan verkkosivu
Muita tietoja tapahtumasta?

Voit myös lähettää tapahtumaan liittyvän kuvan, sen koko tulee olla riittävä verkkojulkaisuun.

Lähetä nämä tiedot 15.10.2020 mennessä: museonjohtaja Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

Dekriminalisaatiosta 50 vuotta vuonna 2021
Samalla kun vietämme tämän vuoden sateenkaarihistorian kuukautta, on hyvä muistaa tuleva merkkivuosi. Ensi vuonna tulee Suomessa kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen dekriminalisoinnista. Tämän olisi hyvä näkyä myös suomalaisten muistiorganisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden toiminnassa tulevana vuonna.

Lisätietoja

Tapahtumaa koordinoi vuonna 2020 Työväenmuseo Werstas, yhteyshenkilönä museonjohtaja Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

Sateenkaarihistoriakuukauden Facebook-sivu


Välkommen med att fira queerhistorisk månad med oss i november!

I år firas den queerhistoriska månaden för tredje året i rad i Finland. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiq perspektiv. För att detta kulturarv ska få en större synlighet utmanar vi dig och den organisation du företräder att komma med och fira den queerhistoriska månaden.

Queerhistoriska månad är en evenemangshelhet som är öppen för alla. Du kan delta i firandet på många olika sätt, till exempel genom att arrangera ett evenemang i din egen organisation, på nätet eller genom att synliggöra månaden via dina egna kommunikationskanaler.

Tips på sätt att delta:

- arrangera en utställning, ett evenemang eller en workshop inom din egen organisation

- arrangera en temaguidning

- ordna ett webbseminarium eller en virtuell guidning

- publicera en artikel

- dela och synliggör din organisations material i de egna utrymmena eller på nätet/ i sociala medier

- dela information om den queerhistoriska månaden i sociala medier med hashtaggen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth och på evenemangshelhetens Facebook-sida: www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi

Helheten förverkligas genom de deltagande organisationernas och aktörernas egen finansiering. Den queerhistoriska månadens hemsidor är under konstruktion och publiceras i början av oktober. Månaden arrangeras av Queerhistoriens vänner rf i samarbete med många olika organisationer. Årets program koordineras av Arbetarmuseet Werstas. Kontaktperson är museichef Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

Programmet publiceras på Queerhistoriens vänner rfs hemsidor i oktober och på Facebook.

Anmäl ditt evenemang till den queerhistoriska månaden och ge oss åtminstone följande information:

Arrangör för evenemanget och kontaktuppgifter: namn, e-post & telefonnummer?

På vilket sätt anknyter evenemangets/programmets innehåll till Queerhistorisk månad?

Evenemangets/programmets rubrik?
Kort beskrivning av evenemanget?
Tidpunkt för evenemanget?

Plats för evenemanget (adress och ankomstanvisningar)?

Om evenemang på nätet, även strömningstjänstens nätadress?

Information om biljettpris eller om evenemanget är gratis?
Språkalternativ?
Tillgänglighet (hinderfri lokal, hinderfri toalett, induktionsslinga osv)?

Evenemangets hemsida?

Annan info om evenemanget?

Du får gärna skicka en bild för evenemanget – notera att bildstorleken ska vara tillräckligt stor för nätpublikation.

Skicka dessa uppgifter senast 15.10.2020 till museichef Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

50 år sedan avkriminalisering år 2021

Samtidigt som vi firar årets queerhistoriska månad är det bra att börja planera för nästa års märkesår. Nästa år har det gått 50 år sedan homosexuella handlingar avkriminaliserades i Finland. Detta skulle gärna få synas i finska minnesorganisationers och kulturaktörers verksamhet under kommande år.

Kontakt

Arbetarmuseet Werstas
Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi.

Queerhistorisk månad på Facebook

Sinua voisi kiinnostaa

Festivaalit Events Avoimet haut