09.04.2021

#stophatrednow Graphics: Antti Kekki

SAVE THE DATE – #StopHatredNow järjestetään 17.-21.5.2021

Interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta #StopHatredNow järjestetään jälleen virtuaalisesti toukokuussa. Tänä vuonna uutta diskurssia luovan tapahtuman teemana on Reshaping Horizons of Hope – Kohti toivon näkymiä.

Kulunut vuosi on ollut valtava katastrofi kaikille. Tämän vuoden #StopHatredNow-tapahtuma pyrkii löytämään kaiken vaikeuden, pelon ja huolen keskellä tapoja tulla yhteen ja aktiivisesti unelmoida tulevista – antirasistisista, feministisistä, moninaisista – horisonteista. Kuinka jatkaa normikriittistä unelmointia kriisin keskellä? Millä tavoin tämä kriisi voisi olla mahdollisuus muutokseen, mahdollisuus neuvotella luutuneita asetelmia uudestaan? Tänä vuonna tapahtuma keskittyy yhteisöön, nuoriin, organisointiin ja vastuun kysymyksiin. Tapahtuman tavoitteena on voimaannuttaminen, jotta kriisinkin keskellä ihmiset jaksaisivat aktiivisesti unelmoida ja luoda toivon näkymiä. 

Luvassa on maksuttomia luentoja, keskusteluja, taiteellisia tuloksia ja työpajoja, jotka tarjoavat oppimisen ja konkreettisen työskentelyn välineitä. Viikon aikana pohditaan muun muassa inkluusiota ja saavutettavuutta tanssin kentällä tanssija-esiintyjä Maija Karhusen moderoimassa paneelikeskustelussa, mielenterveyttä, nuorten toimijuutta ja normatiivisia kehoja. Puheenvuoroja on pitämässä muun muassa Pauliina Feodoroff, Flis Holland, Feminist Culture House sekä Miriam Attias.

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä Globe Art Point avaa keskustelua myös opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaistusta Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -loppuraportista, jossa Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmä ehdottaa moninaisuutta parantavia ja lisääviä toimenpiteitä ja linjauksia. Maanantaina 17.5. juhlitaan myös kansainvälistä IDAHOT-päivää (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) valokuvanäyttelyn ja paneelikeskustelun voimin. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä Caisa, Globe Art Point, Goethe-Institut Finnland, Helsingin kaupunki, Interkult ry, Kulttuuria kaikille -palvelu, Punos ry, Taideyliopisto, UrbanApa sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Lisätietoja koko ohjelmasta tulossa pian:

www.stophatrednow.fi

www.facebook.com/stophatrednow

Lisätiedot ja haastattelutiedustelut:

Essi Brunberg

Tiedottaja

+358408699466 / essi.brunberg@gmail.com

#StopHatredNow on usean eri taideinstituution sekä interkulttuurisen ja rasismin vastaisen organisaation yhteinen tapahtuma-alusta monimuotoisen ja avarakatseisen Suomen puolesta. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, voimaantuminen, yhteistyö ja tiedon sekä resurssien jakaminen. Tapahtuma-alusta on luotu pidempiaikaiseksi ja sen puitteissa voidaan toteuttaa erimuotoista toimintaa. #StopHatredNow toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.

 

SAVE THE DATE – #StopHatredNow anordnas den 17-21.5.2021!

Den interkulturella och antirasistiska plattformen #StopHatredNow anordnas virtuellt i maj. Evenemanget skapar nya diskurser om diversitet, inklusivitet, maktstrukturer och intersektionellt feministiska strategier. Årets tema är Reshaping Horizons of Hope.

Det gångna året har varit en katastrof för alla. I år vill #StopHatredNow skapa sätt att möta varandra och aktivt drömma om framtida – antirasistiska, feministiska och mångfaldiga – horisonter även under dessa svåra tider. Hur kan vi fortsätta drömma normkritiskt även under en kris? På vilka sätt kan krisen gynna förändring, ge oss en chans att omförhandla föråldrade strukturer? I år kommer evenemangets fokus att ligga på att stärka varandra så att man även i den nuvarande situationen skulle orka aktivt drömma och skapa hopp.

#StopHatredNow inkluderar kostnadsfria föreläsningar, diskussioner, konstnärliga utgångar och workshopar som bjuder på verktyg för lärande och konkret arbete. Under veckan kan man se diskussioner kring bland annat mental hälsa, normativa kroppar, ungdomars agentskap, samt en paneldiskussion om inkludering och tillgänglighet på dansfältet, modererad av dansare och performer Maija Karhunen. Gäster inkluderar Pauliina Feodoroff, Flis Holland, Feminist Culture House och Miriam Attias.

Första dagens fokus ligger på hur man kommer från ord till handling. Globe Art Point anordnar en diskussion kring slutrapporten Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland, utgiven av undervisnings- och kulturministeriet i januari, där projektets arbetsgrupp föreslår åtgärder som främjar mångfald i Finland. På måndagen den 17.5 firas även IDAHOT-dagen (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) med en fotoutställning och en paneldiskussion. Noggrannare information om programmet släpps ut senare på våren.

#StopHatredNow produceras i samarbete med Caisa, Globe Art Point, Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stad, Interkult ry, Konstuniversitetet, Kultur för alla, Punos ry, UrbanApa och Zodiak – Centret för ny dans.

Mera information om programmet kommer snart:

www.stophatrednow.fi

www.facebook.com/stophatrednow

För mera information och intervjuförfrågningar:

Essi Brunberg

Informatör

+358408699466 / essi.brunberg@gmail.com

#StopHatredNow är en evenemangsplattform som främjar en mångfaldig och vidsynt Finland. Plattformen anordnas i samarbete med flera olika konstinstitutioner och interkulturella och antirasistiska organisationer. Dess verksamhet fokuserar på gemenskap, möjliggörande, samarbete och delandet av kunskap och resurser. Plattformen är långsiktig och dess verksamhet består av olika evenemang. #StopHatredNow anordnades för första gången år 2016.

 

SAVE THE DATE – #StopHatredNow takes place on May 17-21 2021!

The intercultural and anti-racist platform #StopHatredNow takes place virtually in May. The event creates new discourse on diversity, inclusivity, power structures and intersectionally feminist strategies. This year’s theme is Reshaping Horizons of Hope.

The past year has been a catastrophe for many. In the midst of all the trouble, fear and worry, this year’s #StopHatredNow strives to find ways of coming together and to actively dream about future – anti-racist, feminist and diverse – horizons. How does one continue to dream norm-critically in the middle of a crisis? How can this crisis become a chance for change, a chance to re-negotiate old and tired structures? This year’s event focuses on community, youths, organisation and questions regarding responsibility. The goal is to empower others so that even in the midst of a crisis, people continue to have the strength to actively dream and create horizons of hope.

#StopHatredNow includes free-of-charge lectures, discussions, artistic results, and workshops that offer tools for learning and concrete work. The week is host to a series of events, including a panel discussion on inclusion and accessibility on the dance field moderated by dancer and performer Maija Karhunen, and various discussions on themes such as mental health, youth and agency, and normative bodies. Guests include Pauliina Feodoroff, Flis Holland, Feminist Culture House and Miriam Attias.

During the first day of the event, Globe Art Point also opens the discussion on the report “Art, Culture and Diverse Finland”, published in January by the Ministry of Education and Culture, where the Working Group for Cultural Policy, Immigrants and Promotion of Cultural Diversity recommends measures for improving diversity in Finland. Monday is also a day of celebration, as the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) is observed with a photo exhibition and a panel discussion. A more detailed programme will be published later this spring.

The event is produced in collaboration with Caisa, the City of Helsinki, Culture for All, Globe Art Point, Goethe-Institut Finnland, Interkult ry, Punos ry, Uniarts Helsinki, UrbanApa, and Zodiak – Center for New Dance.

Stay tuned for more information on the programme:

www.stophatrednow.fi

www.facebook.com/stophatrednow

For more information and interview inquiries:

Essi Brunberg

Press officer

+358408699466 / essi.brunberg@gmail.com

#StopHatredNow is a platform that works for a diverse and tolerant Finland. The event is organised by several art institutes and intercultural and anti-racist organisations. The platform focuses on communality, empowerment, collaboration and the sharing of knowledge and resources. The platform was created to be long-term, and it can host events of various forms. The first #StopHatredNow took place in 2016.

 

 

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat