07.06.2022

Sidosryhmäkysely Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toiminnasta

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Keräämme tällä kyselyllä näkemyksiä teiltä, joiden työn ja toimeentulon, suunnittelun ja päätöksenteon tarpeisiin katsomme tekevämme tutkimusta. Kysymme Cuporea koskevista mielikuvista, yhteistyöstä ja toiminnan kehityskohteista.  Pääset vastaamaan kyselyyn täältä: https://link.webropol.com/s/sidosryhma2022

Vastauksia käytetään Cuporen toiminnan kehittämiseen. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Cuporen tietosuojaseloste: https://www.cupore.fi/fi/cupore/tietosuojaseloste

Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin. Vastaukset käsitellään luottamuksella ja raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan. Kysely on avoinna 19.6.2022 saakka.

Kiitos vastauksista!

Lisätietoja:

info@cupore.fi

Teknisissä kysymyksissä:

aino.leppanen@cupore.fi


Kulturpolitiska forskningscentret Cupore fyller 20 år i år.

Vi vill utveckla vår verksamhet och frågar därför hur väl vi har lyckats. Med den här enkäten samlar vi in synpunkter från er vars behov inom arbete och utkomst, planering och beslutsfattande vi anser att vi utför vår forskning för. Frågorna gäller era uppfattningar om Cupore, om samarbetet och verksamhetens utvecklingsbehov. Enkäten hittar ni här: https://link.webropol.com/s/sidosryhma2022

Svaren används till att utveckla Cupores verksamhet. Enkäten samlar inte in personlig information.  Mera information om datahanteringen: https://www.cupore.fi/sv/stiftelsen/dataskydd-pa-cupore

Det tar några minuter att svara på enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt och rapporteras så att det inte går att identifiera enskilda svarande. Svara på enkäten senast den 19.6.2022.

Tack för era svar!

Vidare information:
info@cupore.fi

Tekniska frågor:
aino.leppanen@cupore.fi

 

 

The Center for Cultural Policy Research Cupore will turn 20 years old this year.

With this questionnaire we are gathering thoughts from you whose work and sustenance and planning and decision making we are hoping our research supports. We are inquiring about your impressions, cooperation and ideas for development concerning Cupore. https://link.webropol.com/s/sidosryhma2022

The answers will be used to develop Cupore’s activities further. Personal details are not gathered in the questionnaire. More about data protection at Cupore: https://www.cupore.fi/en/foundation/data-protection-at-cupore

It will take a few minutes to answer the questionnaire. The answers will be treated confidentially and reported in a way where individual respondents cannot be identified. The questionnaire is open until 19.6.2022.

Thank you for your answers!

Further information:
info@cupore.fi

Technical matters:
aino.leppanen@cupore.fi

 

Sinua voisi kiinnostaa

Kysely