15.03.2023

Stefi: Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksesta ja Teatterimuusikkojen työehtosopimuksista sopuun

Suomen Teatterit ry ja Näyttelijäliitto pääsivät 10.3.2023 sopuun Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksesta 2023–2025 ja se on hyväksytty liittojen hallituksissa neuvottelutuloksen mukaisesti. Myös Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Muusikkojen Liiton välisissä neuvotteluissa on hyväksytty tulos Teatterimuusikkojen työehtosopimuksista 2023–2025.

STEFI haki Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen osalta vastaavaa palkkaratkaisua, joka neuvoteltiin maaliskuun alussa Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto – Temen kanssa Teatterialan työehtosopimukseen 2023–2025. Nyt saavutetussa palkkaratkaisussa noudatetaan samaa yleisen työmarkkinalinjan mukaista ratkaisua, joka kuitenkin kertaerän suuruudessa huomioi alan haastavan taloustilanteen koronavuosien jälkeen.

Yleiskorotusten 3,5 % + 2,5 % ja maltillisen 200 € kertaerän lisäksi Temen sopimuksessa vahvistettiin erityisesti kaikista pienipalkkaisimpien työntekijöiden asemaa euromääräisillä korotuksilla. Näyttelijäliiton sopimuksessa tätä vastaavasti sovittiin vuoden 2024 palkankorotuksen aikaistamiseen yhdellä kuukaudella ja vierailijapalkkioiden 0,3 % muita korkeampi korotus. Sopimusratkaisut ovat laskennallisesti täten toisiaan vastaavat.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2023–2025 on voimassa 13.3.2023–28.2.2025 siten, että sopimusteksti pysyy sopimuskauden alkuvaiheen samana kuin on sovittu Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksessa 2022–2024. Neuvotteluosapuolet ovat kuitenkin sitoutuneet neuvottelemaan työehtosopimuksen sisältömuutoksista syys-lokakuussa 2023. Mikäli näissä tekstejä koskevissa neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 15.12.2023.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen palkankorotukset 2023–2024

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 3,5 %.

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.3.2024 2,5 %.

Yllä mainitusta korotuksesta poiketen vierailijasopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.3.2024 yleiskorotuksella 2,8 %.

Lisäksi maksetaan 200 € kertaerä, joka maksetaan kahdessa osassa: 100 € lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja 100 € huhtikuun 2024 palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus maksetaan tehdyn työajan ja täyden työajan suhteessa. Työtä tarkastellaan lokakuun erän osalta ajalta 4.9.–1.10.2023 huhtikuun erän osalta 4.–31.3.2024.

Kertaerän maksamisen periaatteista on kirjattu tarkemmin osapuolten välisessä allekirjoituspöytäkirjassa.

Allekirjoituspöytäkirja NäyTES 2023–2025

Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2023–2025

STEFI ja Suomen Muusikkojen liitto pääsivät 9.3.2023 sopimukseen Teatterimuusikkojen työehtosopimuksista 2023–2025 ja neuvottelutulos on hyväksytty molempien liittojen hallituksissa.

Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2023–2025 ovat voimassa 10.3.2023–28.2.2025, siten että sopimusteksti pysyy sopimuskauden alkuvaiheen samana kuin on sovittu Teatterimuusikkojen teatterityöehtosopimuksissa 2022–2024.

Teatterimuusikkojen työehtosopimusten palkankorotukset 2023–2024

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 3,5 %.

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.4.2024 2,5 %.

Lisäksi maksetaan 200 € kertaerä, joka maksetaan kahdessa osassa: 100 € lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja 100 € huhtikuun 2024 palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus maksetaan tehdyn työajan ja täyden työajan suhteessa. Työtä tarkastellaan lokakuun erän osalta ajalta 4.9.–1.10.2023 huhtikuun erän osalta 4.–31.3.2024.

Kertaerän maksamisen periaatteista on kirjattu tarkemmin osapuolten välisessä allekirjoituspöytäkirjassa.

Allekirjoituspöytäkirja MusTES 2023–2025

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit ry
p. 040 5180 698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset