31.08.2022

Jyväskylän avoin yliopisto

Strategista ajattelua kulttuurialan toimintaan: Uudet joustavat opinnot luovien alojen toimijoille

Kulttuurin nosteen ja vaikuttavuuden kehittäminen edellyttää taiteen ja taidon ohella tietoa ja ymmärrystä muun muassa alan rakenteista, rahoituksesta ja verkostoista. Tähän tarpeeseen vastaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston uusi kaikille avoin opintokokonaisuus Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen.
Niin valtionhallinnon kuin kulttuurin ammattilaisten puolelta on esitetty vahva viesti kulttuurialan jälleenrakennuksen tärkeydestä. Korona-ajan haasteet ovat tehneet näkyviksi kulttuurialojen merkityksen hyvinvoinnin, yhteiskunnan ja talouden näkökulmista.

Kuinka kulttuurin keinoin voi vaikuttaa?

”Tarve ja tahto kulttuurialan kehittämiseen ovat olemassa. Haluamme edistää osaamista, joka mahdollistaa vaikuttamista kulttuurin keinoin. Kulttuurialan hallinto- ja rahoitusjärjestelmän sekä kulttuurin kenttien vaikuttamisen keinojen tunteminen parantaa kulttuurialan organisaatioiden johtamista. Niiden ymmärtäminen tarjoaa alalle laajasti menestymisen mahdollisuuksia”, sanoo kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen.

Kulttuurialan toimijat rakentavat osaamisellaan niin alansa ja sillä toimivien yksilöiden kuin yhteiskunnankin tulevaisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteellinen vaikuttaminen vaatii strategista ajattelua ja toimintaa kulloisessakin yhteiskunnallisessa ympäristössä.

”Kulttuurialan moninaisuus on valtava, aina kulttuuriympäristöstä ja -perinnöstä kokemuksiin ja tuntemuksiin erilaisissa luovien alojen toiminnoissa. Uusissa opinnoissamme tarjoamme mahdollisuuksia yhteistyön ja dialogisuuden vahvistamiselle”, kertoo kulttuuriympäristön tutkimuksen yliopistonopettaja Helena Lonkila.

Strategista ajattelua, neuvotteluosaamista ja yhteistyötaitoja kulttuurialalle

”Kulttuurin kentällä on paljon osaamista ja taitoa, joiden merkityksen tunnistaminen ja oikeuttaminen on joskus haastavaa jopa alan sisällä. Kulttuurin keinoin vaikuttaminen edellyttää oman työn jäsentämistä ja artikuloimista niin, että se voi ansaita paikkansa myös alan ulkopuolisissa verkostoissa”, pohtii kulttuuripolitiikan yliopistonopettaja Miia Huttunen.

Syyskuun alussa avautuvat Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen -opinnot ovat joustavasti verkon välityksellä opiskeltava opintokokonaisuus, jonka painotukset opiskelija valitsee tarpeidensa mukaisesti.

Opinnot pureutuvat muun muassa alan kehitykseen ja ajankohtaisiin teemoihin, hallinnon ja rahoitusjärjestelmien toimintatapoihin, työelämä- ja projektiosaamiseen sekä tiedon merkitykseen kulttuurialan päätöksenteossa ja organisaatioiden johtamisessa. Opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvemmin suomalaiseen kulttuuri-, taide- ja taiteilijapolitiikaan: alojen keskeisiin insituutioihin, niin sanotun vapaan kentän toimijoihin sekä näiden välisiin suhteisiin.

Opinnot sopivat kulttuurialalla työskenteleville, niin julkishallinnossa, kulttuurialan organisaatioiden johtotehtävissä, projektityössä kuin yrittäjänä.

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä ja hinta 15 euroa opintopistettä kohti.

Ilmoitus Jyväskylän yliopiston verkkosivulla

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset Avoimet haut