17.09.2020

Suomen Rooman-instituutin residenssi

Suomen Rooman-instituutissa toimii opiskelijoille, tutkijoille, taiteilijoille, toimittajille ja tietokirjailijoille tarkoitettu tutkijaresidenssi. Se mahdollistaa edullisen asumisen Roomassa ainutlaatuisessa ympäristössä osana monitieteellistä ja -taiteellista yhteisöä.

Residenssi on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, tutkijoille, eri alojen taiteilijoille sekä toimittajille ja tietokirjailijoille. Etusijalla residenssipaikkoja myönnettäessä ovat sellaiset humanististen alojen tutkijat ja opiskelijat, joiden hankkeet edellyttävät Roomassa työskentelyä. Residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät.

Tässä haussa voi hakea residenssipaikkoja ajanjaksolle 1.1.–30.6.2021. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa lyhyempi jakso.

Hakemukseen tulee liittää perustelut residenssijakson tarpeellisuudelle työ- tai tutkimussuunnitelman muodossa (max. 2 sivua). Suunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä takia työskentely juuri Roomassa olisi hakijan kannalta tärkeää.

Residenssin asukkailta edellytetään aktiivista osallistumista instituutin toimintaan ja siellä järjestettävään tieteelliseen ohjelmaan.

Hakuaika 30.9.2020 mennessä

Hakemukset jätetään web-lomakkeella: https://webropol.com/s/tutkijaresidenssi-kevat2021

Hakuun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä instituutin intendenttiin Simo Örmään orma(at)irfrome.org.

Lisätietoa vuokrista ja asuintiloista