24.01.2024

Ronja Rövardotter

Svenska Teatern lanseeraa Suomessa ensimmäisenä uuden kuvailutulkkausratkaisun, esityksiä kuvailutulkataan päivittäin

Svenska Teatern tulee tarjoamaan kuvailutulkkauksen omaan ohjelmistoon kuuluviin esityksiin jokaisella esityskerralla. Palvelu on huomattava muutos aiempiin yksittäisiin kuvailutulkkaustilaisuuksiin verrattuna. Uusi tekniikka parantaa merkittävästi teatterin saavutettavuutta näkövammaisille katsojille.

Svenska Teatern tarjoaa alkuvaiheessa kuvailutulkkauksen kaikkiin Ronja Rövardotter ja Läkaren esityksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että keväällä 2024 kuvailutulkkaus on saatavilla 56 yksittäisessä esityksessä. Asiakkaan ei siis tarvitse erikseen tietää, mikä esitys on tulkattu, sillä palvelu on saatavilla jokaiseen esitykseen. Tämä lisää merkittävästi mahdollisuuksia osallistua esteettömiin teatterielämyksiin.

Teatteri käyttää kuvailutulkkaukseen pilvipalvelu Subtitle Cloudia sekä mobiilisovellusta Subtitle mobilea. Asiakkaat voivat ottaa kuvailutulkkauksen käyttöön omalla puhelimella ja kuulokkeilla. Teatteri myös lainaa laitteita ja kuulokkeita asiakkaille. Tavoitteena on, että kuvailkutulkkaus on pian saatavilla teatterin kaikilla kolmella näyttämöllä. Keväällä 2024 palvelua tarjotaan ruotsiksi.

Subtitle Cloud – pilviratkaisu tukee äänitiedostojen jakamista niin, että esitysten aikana suoratoistetaan kuvailutulkkaus yksinkertaisella, luotettavalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Koulutettu tulkki kirjoittaa tulkkauksen käsikirjoituksen. Pilvipalvelua käytetään kuvailun suoratoistoon esitysten aikana samalla tavalla kuin teatteri tarjoaa tekstityksiä esityksiin.

Edelläkävijä esittävän taiteen kuvailutulkkauksen alalla Suomessa

Olemme ensimmäinen toimija esittävän taiteen alalla, joka käyttää tekniikkaa, jolla varmistetaan kuvailutulkkauksen tarjoaminen päivittäin.

Pilottihanke mahdollistaa kuvailutulkkauksen sujuvan integroinnin luonnolliseksi osaksi teatterin toimintaa. Nyt sama mahdollisuus aukeaa myös muille esittävän taiteenalan toimijoille.

– Osana teatterimme saavutettavuuden kehittämistä pidimme tärkeänä, että näkövammaiset voivat käydä teatterissa tasavertaisesti muiden yleisöjen kanssa. Parannamme teatterimme esteettömyyttä ja tarjonnan saavutettavuutta pitkäjänteisesti. Olen iloinen, että tämän investoinnin ansiosta meistä on tulossa edelläkävijä esittävän taiteen kuvailutulkkauksen alalla Suomessa, teatterinjohtaja Joachim Thibblin tiivistää.

Lisäävät hyvinvointia

Svenska Teatern on kehittänyt palvelua yhdessä Subtitles Cloud ohjelmistotalon kanssa. Subtitle Cloudin tekstityskäytössä olevaa SubtitleCloud- pilvipalvelua sekä Subtitle Mobile -sovellusta käytetään nyt myös mahdollistamaan kuvailutulkkaus.

– Meillä, Subtitles Cloudilla, saavutettavuus on lähellä sydäntä. Olemme tänään teatteritekstityksen osalta markkinajohtaja Suomessa. Tähän pisteeseen päästiin tekemällä tekstityksen tarjoamisesta helppoa ja kustannustehokasta, niin teattereille kuin teattereiden asiakkaille. Haluamme tehdä saman kuvailutulkkaukselle. Nyt julkaistu kuvailutulkkausominaisuus on jatkokehitystyön ensimmäinen etappi. Mitä useamman käyttäjän saataville palvelu saadaan, sitä paremmaksi sitä voidaan kehittää. Pilvipalveluiden kilpailuetuna on, että uudet ominaisuudet saadaan kaikille asiakkaille ja käyttäjille heti ilman hankalia päivityksiä. Jo nyt meillä on uusia ideoita, joilla palveluitamme saadaan parannettua.  Näitä ominaisuuksia tullaan julkaisemaan pitkin kevättä. Nyt tehtävä uudistus on vasta alkua ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Mikko Aalto ja Jari Kalinainen, Subtitles Cloud.

Suomessa on yli 50 000 näkövammaista, jotka ratkaisun avulla voivat nauttia teatterista tasavertaisemmin

Kehitimme palvelua yhteistyössä Näkövammaisten liiton asiantuntijoiden kanssa.
Näkövammaisten liiton vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomessa on noin 55 000 näkövammaista. Osallistuakseen kulttuurielämyksiin tasavertaisesti näkövammaiset tarvitsevat saavutettavuusratkaisuja kulttuurivierailun tueksi. Teatterissa tätä tukea voidaan tarjota esimerkiksi järjestämällä kuvailutulkattuja esityksiä.  Näkövammaisten kulttuuripalvelun vuonna 2021 tekemä tutkimus Kuvailutulkkauksen tila Suomessa- selvitystyö osoittaa, että kuvailutulkkausta tarjotaan tällä hetkellä riittämättömästi. Saavutettavuusratkaisuja tarvitsevat ihmiset ovat kiinnostuneita osallistumaan kulttuuriin, mutta osallistuminen on vähäistä palvelun puutteen vuoksi.

– Uudet tekniikat mahdollistavat näkövammaiselle saavutettavan teatteriesityksen itselleen sopivana ajankohtana. Eri kulttuurin saavutettavat muodot (mm. teatteri, elokuva, taide) antavat elämyksiä ja lisäävät hyvinvointia. Näkövammaisyhteisö iloitsee edistysaskeleesta teatterin saavutettavuuden saralla, Näkövammaisten liitto kertoo kommentissaan.  

Suomessa kuvailkutulkkaus ei tänä päivänä ole lakisääteistä, kuten esimerkiksi viittomakieliset tulkkauspalvelut, joten palvelujen tarjoaminen perustuu käytettävissä oleviin resursseihin sekä tietotaitoon. Monet näkövammaisjärjestöt käyttävät vapaaehtoisia tulkkeja tai maksavat kuvailutulkkien työstä pieniä palkkioita teatterikäynnin mahdollistamiseksi. Kulttuuripalveluiden vuoden 2021 raportti osoittaa, että ala tarvitsee kehittyäkseen investointeja, jotka osaltaan lisäävät kuvailutulkatuiden kulttuurielämysten tarjontaa.

Kehitystyö tehtiin yhteistyössä Svenska Teaternin Näkövammaisten liiton, kokemusasiantuntijoiden ja Subtitles Cloud. PUudistus on toteutettu Stiftelsen Svenska Blindgården myöntämän tuen avulla.

Uutinen Svenska Teaternin verkkosivulla suomeksi ja ruotsiksi

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Ilmoitukset Uutiset