TAIVEX

TAIVEX² 2012–2013

Taivex2

TAIVEX² oli vuosina 2012–2013 toteutettu, teatterin, tanssin,sirkuksen ja esitystaiteen tuottajille suunnattu kansainvälinen työvaihto-ohjelma. Ohjelmaan osallistui 31 kokenutta ammattilaista. TAIVEX² lisäsi osallistujien ammattitaitoa kansainvälisessä tuotantotoiminnassa sekä edisti suomalaisten esittävien taiteiden kansainvälistymistä.

Ohjelman aikana osallistujat suorittivat yhteensä 32 työvaihtojaksoa. Ulkomaisissa organisaatioissa suoritettujen jaksojen pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Työvaihtojaksot räätälöitiin vaihto-ohjelmaan valittujen tarpeisiin siten, että ne tukivat osallistujan ja hänen taustaorganisaationsa kansainvälistymistavoitteita ja -suunnitelmia. Työvaihto-ohjelman tueksi hankkeen aikana toteutettiin johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun keskittyvä koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus rakentui kuudesta työpajajaksosta, jotka jakautuivat vuosille 2012–2013.

Työvaihto-ohjelman lisäksi hanke kartoitti esittävien taiteiden tuottajien työhyvinvointia laajalla työhyvinvointikyselyllä keväällä 2014 ja julkaisi tuottajien työhyvinvointia käsittelevän artikkelikokoelman. Tarkemmin hankkeen tuloksista voi lukea laajasta Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa - arviointiraportista. Samalta sivulta löytyy myös tuottajien työhyvinvointiselvityksen tulokset sisältävä artikkelikokoelma Hyvää työpäivää, tuottaja!. Koko hankkeen tulokset tiivistetyssä muodossa löytyvät puolestaan hankkeen loppuraportista.

TAIVEX²-hankkeen toteutuksesta vastasi Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) yhteistyökumppaneinaan Tanssin tiedotuskeskus,Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin kaupungit. Hanke oli osa opetusministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella toteutettavaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus.

Toivomme, että hankkeen julkaisuista on hyötyä kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen edistämisestä ja tuottajien osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista kiinnostuneille sekä muita vastaavankaltaisia hankkeita suunnitteleville. Kehittämiemme ja testaamiemme toimintamallien ja tulosten hyödyntäminen on sallittua, jopa suotavaa!

Tuottajien työvaihtoraportteja

TAIVEX 2009-2011

TAIVEX-hanke oli tuottajille, managereille, agenteille, galleristeille ja muille taiteen välittäjätahon toimijoille räätälöity kaksi- ja puolivuotinen (2009–2011) vientivalmennusohjelma. Projektin toteutuksesta ja hallinnosta vastasi Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). TINFOn lisäksi projektin suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset, FILI – Finnish Literature Exchange ja Näyttelyvaihtokeskus FRAME, Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. TAIVEX oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista, Euroopan Sosiaalirahaston tuella toteutettua Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa sekä Luova Suomi -hankekokonaisuutta. Hankkeen päärahoittaja oli Hämeen ELY-keskus.

TAIVEX järjesti 2,5 vuoden aikana 38 koulutusjaksoa, 21 opintomatkaa ja 16 seminaaria sekä lisäksi mentorointia 59 opiskelijalle. Määrällisiä mittareitakin tärkeämpiä ovat kuitenkin laadulliset tekijät ja hankkeen vaikuttavuus, joista voit lukea lisää hankkeen loppuraportista.

Mitä taiteen kansainvälistymisen parissa tehtävä työ Suomessa tällä hetkellä on? Tutustu TAIVEX-vientivalmennusohjelmaan osallistuneiden ammattilaisten hankkeen aikana kirjoittamiin, heidän omiin työtehtäviinsä liittyviin kehityshankkeisiin, niin saat siitä väläyksen.


TAIVEX- ja TAIVEX² -ohjelmien hankearviointi- ja loppuraportteja