28.03.2011

TINFO jakoi kolme palkintoa teatterialan Thalia-gaalassa 27.3.2011

TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen perinteisen Silmänkääntäjä-palkinnon saa Kokkolan kaupunginteatterin johtajakaksikko Jarkko Lahti ja Ari-Pekka Lahti. Silmänkääntäjä-palkinto on perustettu vuonna 1998. Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon.

Thalia-palkinnon saa Turun kaupunginteatterin tuottama ja Andriy Zholdakin ohjaama Anna Karenina. Thalialla palkitaan yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä.

TINFO-palkinto jaetaan kahdelle taholle. Sen saavat Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö, jota vetää näyttelijä Jussi Lehtonen sekä YLE Radio 1 teatterijournalismistaan. TINFO-palkinnon ajatus on palkita teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai innovatiivisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. 

Sekä TINFO- että Thalia -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010.


TINFOn palkintojen perustelut ovat seuraavat:


Silmänkääntäjä-palkinnon 2011 saavat Kokkolan kaupunginteatterinjohtajat Jarkko Lahti ja Ari-Pekka Lahti.
Ari-Pekka Lahti ja Jarkko Lahti rohkaisevat omalla esimerkillään nuoria teatterintekijöitä tarttumaan suomalaisen teatterin kehittämistyöhön. He ovat uskaltaneet jättää taakseen lupaavasti alkaneet näyttelijän- ja näytelmäkirjailijanurat pääkaupungissa ja palanneet kotiseudulleen johtamaan Kokkolan kaupunginteatteria. Näin he pyrkivät osaltaan näyttämään, että korkeatasoista ammattiteatteria tulee tarjota koko Suomessa, ei ainoastaan suurissa kasvukeskuksissa. Suomalaisen teatteriverkoston kattavuus on suuri rikkaus, jota Lahdet ratkaisullaan todistavat. Myös heidän rohkeutensa ohjelmiston rakentamisessa saa raadin kiitoksen. Ari-Pekan ja Jarkon valinnoissa näkyy ihanteellisuus ja usko teatterin merkitykseen.

TINFO-palkinnon 2011 saavat Kiertuenäyttämö sekä YLE Radio 1
Jussi Lehtosen vetämä Kiertuenäyttämö
osana Kansallisteatterin toimintaa on rohkea, kunnianhimoinen ja syvästi inhimillinen projekti, joka osoittaa, että laitosteatterienkin rakenteita voidaan muuttaa. Kiertuenäyttämö astuu ulos taloista ja laajentaa yleisörakennetta viemällä teatteria niille, joiden on usein mahdotonta päästä teatteriin: vankiloihin, hoitolaitoksiin, vastaanottokeskuksiin ja kouluihin. Projekti avaa laitosteattereiden skaalaa yhteistyökumppaneiden osalta ja asettaa teatteritoiminnan perustaksi yhteiskunnallisuuden, joka reagoi tässä ajassa. Samalla Lehtosen johtama ja ideoima hanke omalta osaltaan rohkeasti ja humaanisti ehdottaa jotain uutta näyttämöstä ja esiintyjän ja yleisön suhteesta.

YLE Radio 1:n tyrkyttämättömän ja luontevan teatterijournalismin merkitys on korostunut ja korostuu entisestään kulttuuritoimitusten jouduttua printtimedian viimeaikaisten muutosten yhteydessä ahtaalle. YLE Radio 1 on sisäistänyt keskeisen valtakunnallisen asemansa kulttuurin perusjournalismin selkeänä puolustajana ja kantaa hienosti vastuunsa taiteen sisällöstä näinä iltapäivälehtimäisen julkkisjournalismin päivinä. Tasokkaan radiokanavan toimittajat näyttävät ajattelevan, mitä puhuvat, eivätkä tyydy vain täyttämään ohjelma-aikaa. Monipuolisissa teatteria käsittelevissä ohjelmissaan YLE Radio 1 käyttää journalismin koko kirjoa uutis- ja ajankohtaisohjelmista radiodraamaan sekä henkilöhaastatteluista keskusteluihin ja kommentteihin, jotka kattavat sekä uutuudet että yhä uudelleen ajankohtaiset klassikot. Radiokanavan monipuolisesta tarjonnasta niin tavallinen kuulija kuin alan ammattilainenkin pääsee päivittämään ja hahmottamaan sitä, mitä teatterielämälle maassa ja maailmalla kuuluu.

Thalia-palkinto vuoden 2010 esityksestä myönnetään Turun kaupunginteatterin tuottamalle, Andriy ja Valeriy Zholdakin käsikirjoittamalle sekä Andriy Zholdakin ohjaamalle klassikkotulkinnalle Leo Tolstoin romaanista Anna Karenina.
Vuolaan intohimoinen, pakahduttavan fyysinen ja audiovisuaalisesti katsojan sisälle tunkeutuva klassikkoromaanin tulkinta 2010-luvun repaleiseen arvomaailmaan päivitettynä. Niinkin puhkikuluneet aiheet kuin rakkauden nälkä ja rakkauden menettämisen pelko lihallistuvat katsojalle ikään kuin uudessa valossa tässä intensiivisessä versiossa.

Kiitos Turun kaupunginteatterille, jolla on ollut halua ja uskallusta kutsua vaativa ulkomaalainen ohjaaja työpareineen ja antaa teatterikoneistonsa heidän luovaksi leikkikentäkseen.

Anna Kareninassa yhdistyvät väkevästi sekä ohjaajan että näyttelijöiden teatteri. Ohjaukselliset ratkaisut tukeutuvat näyttelijöihin, joilta vaaditaan lähes yli-inhimillistä panostusta. Varsinkin Krista Kosonen Anna Kareninan roolissa ja Markus Järvenpää sekä Stefan Karlsson vuorotellen Vronskin roolissä näyttelevät romahtavan parisuhteen partaalla kuin viimeistä päivää ja ylläpitävät esityksen hurjaa intensiteettiä koko sen keston ajan. Kiinnostavana dramaturgisena yksityiskohtana mainittakoon myös kapellimestarin mykkä, mutta fyysisesti vaativa rooli, jonka voisi tulkita ohjaajan alter egoksi. Anna Karenina puhuttelee katsojaa näyttelijöiden kehoilla, joita fyysisesti kuormittamalla, energiatasoja vaihtelemalla ja rytmisesti aksentoimalla liikutetaan näyttämötilassa. Näyttelijäntyössä voi nähdä etäistä sukulaisuutta kotimaisista tekijöistä Jouko Turkan ohjausten psykofyysiseen näyttelijäntyöhön.
Esityksen maailmaa tukee tilataideteoksen omainen lavastus, joka venyy ja liikkuu näyttelijöiden kehojen sykkeessä sekä upea äänimaisema, jolla on tärkeä osuus esityksen rytmittäjänä varsinkin aksentoiduissa kohdissa.

Lyhyesti:
• Rohkea valinta laitosteatterin suurelle näyttämölle.
• Klassisen rakkaustarinan pölyt pois ravisteleva ja radikaali päivittäminen 2010-luvulle.
• Esityksen rytmissä mieletön kiihko, kohoava intensiteetti ja rohkeat aksentit.
• Luottaa näyttelijöiden kykyyn ylläpitää katsojan mielenkiintoa, ja samalla vaatii heiltä lähes yli-inhimillisen suorituksen: Tässä onnistuttiin varsinkin pääparin osalta.
• Vaikuttava ja esityksen maailman kanssa yhteen hengittävä lavastus, puvustus ja äänimaailma.

***
TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen palkintojen kuvaukset:

TINFO-palkinto
TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai innovatiivisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-,  tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. TINFO-palkinto jaetaan vuosittaisessa Thalia-gaalassa.

Thalia-palkinto
Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Thalia-palkinto jaetaan vuosittaisessa Thalia-gaalassa.

Silmänkääntäjä-palkinto
Teatterin tiedotuskeskus perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aikaisemmin jaettiin joka toinen vuosi Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa.  Vuodesta 2010 lähtien Silmänkääntäjäpalkinto on jaettu vuosittaisessa Thalia-gaalassa. Palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi.

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan. 

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon. Palkintoja voidaan myöntää useampia kerrallaan eikä elämäntyönkään palkitseminen ole kokonaan pois suljettu. TINFO nimeää uuden palkintoraadin jokaista palkitsemiskertaa varten. Raati ottaa vastaan teatterialalta tulleita ehdotuksia, mutta ei ole sidottu niihin.
***
TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen myöntämistä palkinnoista lisätietoja antaa:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, +358 44 363 1722